Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tar emot order om underhåll av flygsäkerhetsmateriel

Saab har tecknat ett avtal med Försvarets materielverk (FMV) för underhåll och tekniskt systemstöd inom området flygsäkerhetsmateriel. Avtalets totala värde inklusive optioner uppgår till 117,5 miljoner kronor.

Flygsäkerhetsmateriel delas in i flygplansbunden och personburen utrustning. Inom ramen för avtalet ska Saab, som auktoriserad underhållsorganisation, leverera både förebyggande och avhjälpande underhåll på materiel inom båda kategorierna, som exempelvis nödsändare och olika typer av flytvästar. Avtalet omfattar även tekniska tjänster i form av utredningar, försöksverksamhet och teknikinformation.

-       Arbetet kommer i första hand att utföras på våra produktionsorter Linköping och Arboga, säger Ellen Molin, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Grundavtalet sträcker sig över tre år, 2018-2020. Det innehåller även en option på ytterligare två år, liksom en option för stöd vid kris eller krig. Under avtalstiden avropar FMV och Försvarsmakten tjänsterna löpande enligt varje enskilt uppdrags förutsättningar.

-       Saab har en lång tradition av att leverera tjänster till FMV inom det här området och vi ser fram emot fortsatt gott samarbete, säger Ellen Molin.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.