Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utnyttjar bemyndigande att förvärva egna aktier

Saabs årsstämma 2018 beslutade om bemyndigande för bolagets styrelse att besluta om förvärv av egna aktier av serie B i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt. Saab meddelar att bolagets styrelse idag har beslutat utnyttja bemyndigandet för detta syfte.

Förvärv av aktier kommer endast att ske på Nasdaq Stockholm till ett pris inom det på Nasdaq Stockholm vid var tid gällande kursintervallet, varmed avses intervallet mellan gällande högsta köpkurs och lägsta säljkurs som publiceras löpande av Nasdaq Stockholm.

Förvärv av aktier skall kunna ske från och med 23 juli 2018 till och med årsstämman 2019. Inga förvärv kommer dock att göras under 30 dagar innan offentliggörande av en finansiell rapport.

Saabs innehav av egna aktier per den 12 juni 2018 uppgår till 2 100 893 aktier av serie B. Totala antalet aktier utgivna av Saab är för närvarande 109 150 344 och högsta antal aktier som nu avses återköpas uppgår till 500 000 aktier av serie B.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.