Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab utsedd som partner för ledningssystem till Australiens fregatter

BAE Systems har utsett Saab som partner i en grupp tillsammans med bland annat Lockheed Martin Australia för att leverera Australiens fregatter av Hunterklass. Saab kommer att integrera ledningssystem, vapen och sensorer till fartygen.

Valet av Saab som systemintegratör är en fortsättning på en lång rad lyckade samarbeten inom försvarsområdet i Australien. Det är ett viktigt första steg i det gemensamma arbete som kommer att följa med under hela fregattklassens livslängd. I nuläget är inget kontrakt tecknat.

-        Det faktum att BAE Systems har valt Saab som partner är ännu ett kvitto på att vi är en av världens ledande leverantörer av ledningssystem. Vår kunskap och erfarenhet blir ett utmärkt komplement till BAE Systems”, säger Anders Carp, chef för Saabs affärsområde Surveillance.

I oktober 2017 meddelade Australiens regering att Saabs 9LV valts ut som ett givet stridsledningssystem för hela den australiensiska flottan, vilket har medgivit att Saab Australien den senaste tiden ökat sin personalstyrka med 25 procent. Dagens beslut är ett led i Australiens ambition att utveckla ett eget nationellt stridsledningssystem, vilket också stöttar den nationella strategin för fartygsbyggnation.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.