Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning för 2017 samt proforma-siffror är nu tillgängliga

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2017 finns från och med i dag tillgänglig på http://saabgroup.com/investor-relations.

Saab publicerar för 2017 en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver bland annat Saabs resultatutveckling, strategi, mål och verksamhet.

Tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via http://saabgroup.com/investor-relations 

Från och med den 1 januari 2018 har Saab genomfört följande organisationsförändringar: Affärsenheten Traffic Management har flyttats från affärsområdet Surveillance till affärsområdet Industrial Products and Services. Dessutom har verksamheten Public Safety från affärsenheten Network and Public Safety inom affärsområdet Support and Services flyttats till affärsenheten Traffic Management. Området Ventures som tidigare var inom affärsområdet Industrial Products and Services har flyttats till Corporate.

Proforma-siffror för 2016 och 2017 publicerades samtidigt som den integrerade års- och hållbarhetsrapporten idag.

Saabs årsstämma äger rum den 10 april 2018 i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 14 mars 2018 kl 09.15.