Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 26 2019

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 24 juni – 28 juni 2019 återköpt sammanlagt 329 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 5 juni 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2019/06/24 64 000 299,9056 19 193 958   
2019/06/25 44 000 299,1037 13 160 563   
2019/06/26 47 000 297,834 13 998 198   
2019/06/27 93 000 297,4043 27 658 600   
2019/06/28 81 000 301,7995 24 445 760

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 28 juni 2019 till 2 636 519 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, +46 734 187091

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.