Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 27 2019

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 1 juli – 5 juli 2019 återköpt sammanlagt 322 500 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 5 juni 2019, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2019/07/01 62 500 304,4941 19 030 881
2019/07/02 55 000 301,7468 16 596 074
2019/07/03 71 000 302,3948 21 470 031
2019/07/04 51 000 304,0065 15 504 332
2019/07/05 83 000 300,8428 24 969 952

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av SEB för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 5 juli 2019 till 2 959 019 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, +46 734 187091

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.