Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändring av antalet aktier och röster i Saab

Saab har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och B om totalt högst 26 695 503 aktier. De 173 975 aktier av serie B i emissionen som tecknades med subsidiär företrädesrätt har under januari 2019 registrerats vid Bolagsverket, varigenom antalet aktier respektive röster i Bolaget ökade med 173 975.

Före registreringen av aktier som tecknades med subsidiär företrädesrätt fanns sammanlagt 135 671 872 aktier i Saab, varav 2 383 903 aktier av serie A, motsvarande 23 839 030 röster, och 133 287 969 aktier av serie B, motsvarande 133 287 969 röster, dvs. totalt 157 126 999 röster.

Per den 31 januari 2019 finns det sammanlagt 135 845 847 aktier i Saab, varav 2 383 903 aktier av serie A, motsvarande 23 839 030 röster, och 133 461 944 aktier av serie B, motsvarande 133 461 944 röster, dvs. totalt 157 300 974 röster.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Wolgers, presschef

+46 734 180018

presscentre@saabgroup.com

Ann-Sofi Jönsson, Head of Investor Relations 

+46 734 187214

ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Saabs ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 januari 2019 kl. 12.00 CET.