Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Nederländsk upphandling av ubåtar går in i nästa fas med Saab och Damen som en av de utvalda kandidaterna

De nederländska myndigheterna tillkännagav idag att Saab och Damen, tillsammans med två andra kandidater, kommer att fortsätta till nästa fas i processen för ersättningen av ubåtarna av Walrus-klass (WRES) där fyra ubåtar ska upphandlas.

Saab och Damen Shipyards väntar på mer information från Nederländerna gällande hur processen kommer att fortlöpa.

Saab och Damen har ett starkt erbjudande som passar nederländska marinens och den nederländska försvarsindustrins kravspecifikationer. Om Saab och Damen blir valda, kan Saab Damens erbjudande innebära exportmöjligheter.

Saab och det nederländska varvet Damen Shipyards Group har gått samman och utvecklat en Expeditionary-ubåt för Nederländernas Walrus Replacement Programme. Ubåten Expeditionary bygger på den svenska ubåten A26:s förmågor, och kunskaper och färdigheter inom nederländsk naval skeppsbyggnad. Dessutom omsätts erfarenheterna från den svenska designen av Collins-klass ubåtarna till den australiska marinen.

För mer information, vänligen kontakta:

Saab Press Center,

+46 (0)734 180 018,

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Follow us on twitter: @saab

Saab serves the global market with world-leading products, services and solutions within military defence and civil security. Saab has operations and employees on all continents around the world. Through innovative, collaborative and pragmatic thinking, Saab develops, adopts and improves new technology to meet customers’ changing needs. 

Downloads

PDF
27 februari 2020