Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab deltar inte i schweizisk flygevaluering

Det schweiziska försvarets inköpsorganisation, armasuisse, har rekommenderat Saab att inte delta med Gripen E i den planerade flygevalueringen i Schweiz. Anledningen är att flygtesterna är utformade enbart för stridsflygplan som är i operativ drift 2019. Flygtesterna är en del av den upphandlingsprocess som föregår leverans av stridsflygplan till Schweiz 2025. Gripen E kommer att bli operativt flera år innan leveranserna till Schweiz planeras ske och kommer att uppfylla samtliga förmågekrav som ställts. Däremot stämmer inte utvecklingsplanen för Gripen E överens med den schweiziska tidplanen för flygevaluering som Schweiz vill genomföra med stridsflygplan som är i operativ drift 2019. Saab har därför beslutat att inte delta i flygevalueringen i Payerne den 24-28 juni.

Gripen E utvecklas, testas och produceras just nu för Sverige och Brasilien. Det  är det modernaste och mest tekniskt avancerade stridsflygplanet som är under utveckling och programmet går framåt i snabb takt, med kundleveranser som startar senare i år.

På inbjudan av armasuisse lämnade Saab in en offert avseende Gripen E den 25 januari 2019. Sedan offerten lämnades in i januari har armasuisses förväntningar på evalueringen förändrats till att enbart omfatta stridsflygplan i operativ drift 2019.

Eftersom Gripen E ännu inte är i operativ drift har Saab presenterat förslag på lösningar för att flygtesterna skulle kunna genomföras. Ett erbjudande att komplettera Gripen E med ett operativt Gripen C-flygplan vid flygevalueringen i juni har inte accepterats av armasuisse. Konkurrenter har fått möjligheten att visa förmågorna på existerande plattformar, som inte är samma som de versioner de erbjuder för leverans.

Saab har kontinuerligt öppet kommunicerat Gripen E:s utveckling i takt med att programmet fortskrider och milstolpar passeras. Det är därför rimligt att utgå från att armasuisse känt till både utvecklingen av Gripen E och under vilka omständigheter Gripen E skulle kunna delta redan när de bjöd in Saab till upphandlingsprocessen under 2018.

Vi anser att Gripen E är det bästa valet för Schweiz, och den offert som presenterades i januari 2019 kvarstår. Saab är redo att i tid leverera minst 40 Gripen E stridsflygplan som möter ställda krav och budget. Saabs erbjudande inkluderar också ett omfattande supportkoncept med lokalt deltagande, samt med de lägsta driftkostnaderna och den högsta graden av autonomi. 

Bakgrund

Schweiz har behov av att byta ut sin stridsflygplansflotta av F/A-18 Hornet och F-5 Tiger. I januari 2019, lämnade Saab en offert avseende 30, alternativt 40 nybyggda Gripen E-stridsflygplan till Schweiz. Gripen E-offerten baseras på det svenska flygvapnets flygplanskonfiguration och uppfyller alla förmågekrav som ställts av Schweiz.

I den föregående schweiziska stridsflygplansupphandlingen erbjöd Saab Gripen E till Schweiz i en gemensam upphandling tillsammans med Sverige. Vid den tidpunkten var tidplanen för Gripen E anpassad för att möta schweiziska krav på  förbandssättning 2021. Efter att Schweiz beslutade sig för att avbryta upphandlingsprocessen av nya stridsflygplan 2014, ändrades tidplanen. Saabs utvecklingsplan för Gripen E-systemet är nu helt anpassat till de svenska och brasilianska behoven.

Vid leveranstidpunkten (2025) kommer Gripen E att förse det schweiziska flygvapnet med den allra senaste tekniken integrerad i en mogen och robust plattform som uppfyller alla schweiziska behov. Gripen E särskiljer sig bland  konkurrenterna i upphandlingen som det nyaste stridsflygplanssystemet.

Gripen E-programmet löper på enligt plan, med pågående produktion och kundleveranser som påbörjas senare i år. De senaste teknologierna integreras för att förse flygvapnen med operativa förmågor designade för att möta dagens och morgondagens hot. Viktiga framsteg som gjorts under de senaste sex månaderna inkluderar flygningar med IRIS-T och Meteor, såväl som en första flygning med det tredje Gripen E-flygplanet.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com 

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.