Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab tecknar ramavtal och får beställning på träningssystem till Norska försvaret

Saab har tecknat ett ramavtal gällande träningssystem för skarpskjutning till det Norska försvaret. Det konkurrensupphandlade avtalet gäller i 4 år och omfattar alla försvarsgrenar.

Den första beställningen från Norwegian Defence Materiel Agency tecknades i januari 2019 och leveranser kommer ske i oktober 2019.

-       Saab har en lång relation med Norska försvaret, redan på 60-talet levererades målmateriel till flera skjutbanor. Detta nya kontrakt täcker in övningsplatser i hela Norge, från söder ända upp till Barents hav. Norge får ett kostnadseffektivt, flexibelt och användarvänligt träningssystem, säger Åsa Thegström, chef för affärsenheten Training & Simulation inom Saabs affärsområde Dynamics.

 

Kontraktet inkluderar målmateriel såsom fasta och portabla fallmål, rörliga infanteri- och stridsvagnsmål, styrsystem och LOMAH-sensorer (location of miss and hit) som registrerar och visar exakt träffbild. Systemet är flexibelt och kan enkelt konfigureras för varje användare och deras specifika krav. Dessutom ingår utbildning av användare och personal från kundens tekniska verkstäder.

 

-       Saab vann detta kontrakt i öppen konkurrens med flera internationella företag. Marknaden har visat bra respons på vår ITT (Invitation To Tender) och vi har kunnat utvärdera de olika förslagen mot varandra vilket ger oss en trygghet i att vi har tecknat ett bra kontrakt.

Ramavtalet med Saab öppnar för framtida möjligheter att göra ytterligare uppgraderingar av flera skjutbanor. Forsvarsmateriell (FMA) är mycket nöjda med det här kontraktet och ser fram emot att samarbeta med Saab, säger Espen Hansen Aspås, Head of Section, Norwegian Defence Materiel Agency, Land Systems.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.