Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2018 är nu tillgänglig

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns från och med i dag tillgänglig på http://saabgroup.com/investor-relations.  

Saab publicerar för 2018 en integrerad års- och hållbarhetsredovisning. Rapporten beskriver bland annat Saabs resultatutveckling, strategi, mål och verksamhet.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via http://saabgroup.com/investor-relations 

Saabs årsstämma äger rum den 11 april 2019 i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 mars 2019 kl. 10.00.