Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Återköp av aktier av serie B i Saab under vecka 42-43 2020

Saab AB (publ) (LEI-kod 549300ZHO4JCQQI13M69) har under perioden 16 oktober – 22 oktober 2020 återköpt sammanlagt 310 000 egna aktier av serie B (ISIN-kod: SE0000112385) inom ramen för det återköpsprogram som styrelsen infört i syfte att säkerställa leverans av aktier till deltagare i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram och Prestationsprogram Särskilda Projekt.

20201023-en-3805460-1.png

Återköpsprogrammet, vilket Saab offentliggjorde den 16 september 2020, genomförs i enlighet med marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (”MAR”) och EU-kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 (”Safe harbour-förordningen”). De återköpta aktierna avses överlåtas till deltagarna i Saabs långsiktiga Aktiesparprogram, Prestationsrelaterat Aktieprogram respektive Prestationsprogram Särskilda Projekt vid den tidpunkt som deltagarna har rätt att förvärva aktier.

Inom ramen för detta återköpsprogram har aktier av serie B i Saab återköpts enligt nedan.

Datum Aggregerad daglig volym (antal aktier) Viktat genomsnitts-pris per dag (SEK) Totalt transaktionsvärde per dag (SEK)
2020/10/16 20 000 266,7131 5 334 262   
2020/10/19 50 000 236,2826 11 814 130
2020/10/20 25 000 223,0473 2 576 183
2020/10/21 100 000 212,7815 21 278 150
2020/10/22 115 000 209,3567 24 076 021

Samtliga förvärv har genomförts på Nasdaq Stockholm av Danske Bank för Saabs räkning. Efter ovanstående förvärv uppgår Saabs innehav av egna aktier per den 22 oktober 2020 till 2 877 346 aktier av serie B. Det totala antalet aktier i Saab uppgår till 135 845 847.

Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen biläggs detta pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stefan Lind, +46 734 187091

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

www.saab.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.