Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs koncernledning

Christian Luiga har utsetts till ny finansdirektör samt vice verkställande direktör för Saab. Christian Luiga tillträder senast den 16 september 2020. Styrelsen har även utsett Anders Carp till vice verkställande direktör, utöver sin nuvarande roll som chef för Saabs affärsområde Surveillance. Anders Carp tillträder i sin nya roll den 5 maj 2020.

Christian Luiga har nyligen avslutat uppdraget som tillförordnad VD för telekomföretaget Telia. Han var tidigare dess finansdirektör under flera år.

- Christian Luiga får, utöver ansvaret för det finansiella arbetet, ett tydligt uppdrag att tillsammans med mig leda och utveckla hela Saabs verksamhet. Det handlar inte minst om arbetet med olika affärsupplägg, projektgenomförande, effektivitet samt prioriteringar i portföljfrågor. Jag ser verkligen fram emot att arbeta med Christian för att fortsätta Saabs tillväxtresa, säger Saabs VD och koncernchef Micael Johansson.

Saabs styrelse har också utsett Anders Carp till vice verkställande direktör. Anders Carp är sedan 2017 chef för Saabs affärsområde Surveillance, ett ansvar som kvarstår.

- Anders Carp kommer i rollen som vice VD, parallellt med sitt affärsområdesansvar, stötta mig i arbetet med kundrelationer och större affärer på global nivå för hela koncernen. Anders har gedigen erfarenhet av affärsverksamheten inom Saab och kommer att bidra till Saabs tillväxt på ett utmärkt sätt, säger Micael Johansson.

Saab meddelade den 16 mars 2020 att nuvarande finansdirektör och vice VD, Magnus Örnberg, lämnar koncernen under årets andra kvartal. Sista dag är nu satt till 8 maj 2020. Tillförordnad finansdirektör fram tills Christian Luiga tillträder blir Thomas Hendel, som idag är biträdande finansdirektör och Group Controller. Thomas Hendel adjungeras under perioden till Saabs koncernledning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 maj 2020 kl. 08.00 CET.

Downloads

PDF
13 juli 2020