Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändringar i Saabs koncernledning

Gunnar Wieslander lämnar efter fyra år Saab och rollen som chef för affärsområde Kockums.

Sedan Saab tog över verksamheterna i Malmö och Karlskrona har svensk militär varvsförmåga återuppbyggts och Saab har genom detta intagit en stark marknadsposition. När verksamheten nu går in i en tyngre produktionsfas är Saabs VD och koncernchef Micael Johansson och Gunnar Wieslander överens om att ett nytt ledarskap behövs.

Gunnar Wieslander lämnar rollen som chef för affärsområde Kockums och Saabs koncernledning idag, men står till Saabs förfogande under en övergångsperiod.

Rekrytering av en ersättare har inletts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020