Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Framgångsrika första skjutningar med Saabs nya lätta torped

Saab har tillsammans med Försvarets Materielverk (FMV) och Försvarsmakten genomfört de första provskjutningarna med Saabs lätta torped (SLWT) från korvett och ubåt.

20200609-en-3689662-1.png

Provskjutningarna är de första av sitt slag för den nya lätta torpeden och genomfördes i februari och mars 2020 i havsområden utanför Karlskrona. Skjutningarna genomfördes från ubåt av typ Gotlandsklass och från korvett av typ Visbyklass. Huvudsyftet med provskjutningarna var att verifiera att torpeden säkert kan avfyras från fartygen, men skotten täckte alla faser inklusive instyrning mot mål.

- Med Saabs lätta torped kommer den svenska och finska marinen kunna avskräcka och förstöra fientliga hot, ovan som under vattenytan. Dessa lyckade prover är en viktig milstolpe i det här gemensamma projektet, säger Görgen Johansson, chef för Saabs affärsområde Dynamics.

Utvecklingen av torpeden påbörjades år 2016 i samband med en beställning från Försvarets Materielverk (FMV). De lätta torpederna kommer att utrustas på Sveriges ubåtar och korvetter. I januari 2018 lade även den finska marinen en beställning på torpedsystem som en del av Squadron 2000-programmet där den finska marinen kommer utrusta uppgraderade fartyg av Haminaklass, samt kommande fartyg av Pohjanmaaklass inom Squadron 2020-programmet.

Saabs nya lätta torpedsystem är ett flexibelt och avancerat ubåtsjaktvapen för utmanande och kustnära vatten. Det gör torpeden till ett idealiskt vapen för kustområden med utmanande och krävande bottentopgrafi och hydroakustiska förhållanden. Operatörens möjlighet till att styra torpeden via trådstyrning tillsammans med den mycket avancerade målsökaren gör torpeden motståndskraftig mot en rad olika motmedel. Som ett flexibelt system, kan torpeden avfyras från ytfartyg, flygfarkoster och ubåtar med förmåga att kunna verka mot både ubåtar och ytfartyg. Torpeden fungerar lika bra i öppet hav som i kustnära vatten som ofta har en komplicerad skärgårdsmiljö med öar, djuprännor, grundklackar, kallt, varmt och bräckt vatten.

Film från provskjutningarna

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
13 juli 2020
Bild
13 juli 2020
20200609-sv-3689658-1.png
Bild
13 juli 2020
20200609-sv-3689658-2.jpg