Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Information om Saabs årsstämma med anledning av covid-19

Med anledning av spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, har Saab beslutat om ett antal åtgärder i samband med årsstämman för att minska risken för smittspridning.

 

Saab värnar om sina aktieägares hälsa och välbefinnande liksom deras rättigheter som aktieägare. Saab har också ett ansvar gentemot sina aktieägare och anställda att minimera risken för smittspridning av covid-19. 

 

Saab kommer inför årsstämman onsdagen den 1 april 2020, kl. 16.00, i City Conference Centre, Folkets Hus, Barnhusgatan 12-14, Stockholm att vidta följande åtgärder: 

  • Inregistrering sker först från kl.15.00
  • Ingen förtäring kommer att erbjudas innan stämman.
  • Ingen produktutställning kommer att anordnas i anslutning till stämman.
  • Planerade busstransporter till stämman i Stockholm är inställda.
  • Saab kommer att föreslå bolagstämman att öppna upp för att Saabs aktieägare ska kunna följa stämman via bolagets hemsida för att möjliggöra för dem som inte deltar personligen att ändå följa stämman.

 

För att ytterligare minska risken för smittspridning uppmanar Saab alla personer som uppvisar symptom, som har varit i ett område med stor smittspridning eller personer som har en nära anhörig som har smittats av covid-19, att stanna hemma och delta via ombud på årsstämman. 

 

För de aktieägare som känner sig oroliga eller för de aktieägare som tillhör en riskgrupp finns möjligheten att delta i årsstämman via ombud och de behöver då inte personligen närvara. Fullmakt för ombud att företräda aktieägare och utöva dennes rösträtt finns att ladda ner på www.saabgroup.com/arsstamma  

 

Saab har informerats om att Euroclear Sweden kostnadsfritt erbjuder möjlighet för de aktieägare som är privatpersoner och som inte önskar närvara personligen vid stämman att lämna fullmakt och röstinstruktioner till ett ombud från Euroclear Sweden. För mer information om denna möjlighet se www.euroclearproxy.se. Euroclear Sweden agerar inte för Saabs räkning och tillhandahåller inte tjänster till Saab i detta avseende, men Saab välkomnar detta initiativ och anser att det under rådande förhållanden är ett bra alternativ för aktieägare som inte önskar delta personligen vid årsstämman.

 

För aktuell information om riskområden och rekommendationer med anledning av covid-19 hänvisas till Folkhälsomyndigheten, www.folkhalsomyndigheten.se.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

 

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

 

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

 

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förän

Downloads

PDF
27 april 2020