Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab bekräftar avyttring av aktier i Vricon

Saab avyttrar alla sina aktier i det USA-baserade joint venture-företaget Vricon Inc.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelande, har Saab nu mottagit besked om att Maxar Technologies, Saabs partner i joint venture-företaget Vricon Inc., utnyttjar sin köpoption att förvärva Saabs samtliga aktier i företaget. Köpeskillingen är 117 MUSD.

Transaktionens finansiella påverkan för Saab är en positiv kassaflödeseffekt på 117 miljoner USD och en preliminär realisationsvinst om cirka 1 miljard SEK. Det överenskomna målet är att slutföra transaktionen senast den 15 juli 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
13 juli 2020