Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab inför korttidsarbete för 500 medarbetare

Saab har idag fattat beslut om att införa korttidsarbete för 500 medarbetare på affärsenheten Aerostructures inom affärsområdet Industrial Product and Services (IPS). Huvuddelen av de medarbetare som berörs går ner till 60 procent av sin ordinarie arbetstid. Korttidsarbetet gäller från 14 april.

20200408-en-3627562-1.jpg

Effekterna av COVID-19 på Saabs verksamhet har hittills varit låg, givet bolagets stora orderstock och affärsmodell med långsiktiga åtaganden. Saabs affärsenhet Aerostructures i Linköping levererar produkter till den civila flygindustrin som har drabbats märkbart av effekterna av COVID-19.

COVID-19 påverkar verksamheten hos affärsenheten Aerostructures i form av minskad efterfrågan och störningar i underleverantörsledet. Därför anpassas nu verksamhetsnivåerna till de externa omständigheterna. De befintliga kontrakten och åtagandena hanteras inom den nya bemanningsnivån.

- Coronapandemin skapar en stor osäkerhet inom den civila flygindustrin där både leverantörer och kunder temporärt stänger sina anläggningar. Därför är det en självklarhet för Saab att se över verksamheten och säkerställa en snabb omställning till de nya förutsättningarna. Med detta bibehåller vi också kompetens och kapacitet som möjliggör en framtida tillväxt, säger Jessica Öberg, chef för Saabs affärsområde IPS.

Utöver detta har Saabs helägda teknikkonsultföretag Combitech, som är en affärsenhet inom IPS, infört korttidsarbete för 120 personer sedan tidigare som en följd av att flera svenska industrier har ställt om sin produktion.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Affärsenheterna inom Industrial Products and Services skiljer sig från Saabs övriga verksamhet genom inriktningen mot B2B-kunder eller genom att de arbetar oberoende av Saabs huvudsakliga slutkunder. Övriga affärsområden inom Saab är inriktade mot en kundbas som i huvudsak består av myndigheter.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 april 2020
Bild
27 april 2020
20200408-sv-3627559-1.jpg