Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab slutför avyttring av aktier i Vricon

Saab har slutfört avyttringen av alla sina aktier i det USA-baserade joint venture-företaget Vricon Inc.

Med hänvisning till tidigare pressmeddelanden, har Saab nu slutfört avyttringen av alla sina aktier i Vricon Inc. till Maxar Technologies. Saab har erhållit köpeskillingen på 117 MUSD och transaktionen är nu avslutad.

Den finansiella påverkan för Saab är en positiv kassaflödeseffekt på 117 miljoner USD och en realisationsvinst om cirka 1 miljard SEK.

Saab och Maxar tar nu nästa steg i sitt partnerskap och har ingått nya avtal för att säkerställa framtida teknisk utveckling av Saab-produkter och leverans av Vricon-produkter till förmån för Saabs nuvarande och framtida kunder.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
13 juli 2020