Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab undertecknar en revolverande kreditfacilitet

Saab har tecknat en 24-månaders revolverande kreditfacilitet på 4 miljarder kronor med en grupp av tre banker.

Kreditfaciliteten kommer att stärka företagets finansiella flexibilitet och vid behov användas för att refinansiera kommande och framtida låneförfall.

 

- Kreditfaciliteten ökar Saabs finansiella flexibilitet och understryker finansmarknadens förtroende för Saab, särskilt i det nuvarande osäkra ekonomiska läget”, säger Magnus Örnberg, Saabs finansdirektör.

 

Kreditfaciliteten har avtalats med följande banker: Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), Danske Bank A / S, Danmark, Sverige Filial och Swedbank AB (publ) som lika långivare.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

 

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

 

 

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 mars 2020 kl.10:15 CET.

 

Downloads

PDF
27 april 2020