Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs finansdirektör lämnar sin befattning

Saabs finansdirektör Magnus Örnberg lämnar Saab.

Magnus Örnberg har varit finansdirektör och vice VD i sju år och har haft en viktig roll i Saabs tillväxtresa och utveckling. Saabs VD och koncernchef Micael Johansson och Magnus Örnberg är nu överens om att tidpunkten är rätt för förändring. Magnus Örnberg lämnar härmed uppdragen som finansdirektör och vice VD samt sin plats i koncernledningen och går vidare mot nya utmaningar.

 

- Jag har haft en fantastisk tid på Saab och är stolt över vad vi har lyckats åstadkomma tillsammans. Det har varit en förmån att få vara med på den här resan i en för Sverige så viktig bransch, säger Magnus Örnberg.

 

Arbetet med att rekrytera en efterträdare som ska leda det finansiella arbetet samt delta aktivt i utvecklingen av Saab inleds härmed. Magnus Örnberg fortsätter i sin befattning in i andra kvartalet och lämnar därefter sitt uppdrag och Saab.

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

Ann Wolgers, Press Officer

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

 

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

 

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

 

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 mars 2020 kl. 12:15 CET.

Downloads

PDF
27 april 2020