Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar proformasiffror för nya affärsområdesstrukturen

Som Saab tidigare kommunicerat har företagets organisation anpassats för att styrning och ledning på ett bättre sätt ska stötta tillväxtambitionerna. För att underlätta för tydligare jämförelser i kommande finansiella rapporter offentliggör Saab idag proformasiffor för helåren 2021, 2020 och 2019.

20210922-sv-4071356-1.png

I den nya organisationsstrukturen, som offentliggjordes 18 mars 2020, reducerade Saab antalet affärsområden från sex till fyra och enheterna som ingick i Support & Services (S&S) och Industrial Products and Services (IPS) integrerades in i övriga affärsområden. Detta skapar en tydligare koppling mellan Saabs affärer, kärnområden, tjänster och en effektivare interaktion med kunder. Combitechs självständighet ökar ytterligare i den nya organisationen och företaget ingår inte längre i affärsområdesstrukturen. Saab har också skapat en ny funktion med ansvar för Operational Excellence som fokuserar på operationell effektivitet. Synergier kommer löpande att identifieras och implementeras.

Proformasiffror för de sammanslagna affärsområdena finns i de bifogade PDF- och Excelfilerna. Dessa inkluderar de kvartalsvisa uppgifter så som orderingång, försäljningsintäkter, rörelseresultat och operationellt kassaflöde för 2021 och 2020 samt helårsuppgifterna för 2019. Affärsområdet Kockums påverkas inte av organisationsförändringana. Saab kommer att publicera den tredje kvartalsrapporten, baserad på den uppdaterade affärsområdesstrukturen, 22 oktober 2021.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab
Facebook: @SAAB  
LinkedIn: Saab
Instagram: Saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.