Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab får order på digitalt flygledartorn i Rumänien

Saab Digital Air Traffic Solutions (SDATS) har tecknat kontrakt om att leverera ett digitalt flygledartorn som ska tillhandahålla flygtrafiktjänster vid den nybyggda Brasov-Ghimbav International Airport i Rumänien. Verksamheten kommer att bedrivas av ROMATSA, den rumänska leverantören av flygtrafiktjänster.

20220208-en-4177866-1.jpg

Kontraktet har tecknats mellan Saab och ett rumänskt konsortium under ledning av UTI Construction and Facility Management SA. Det omfattar ett digitalt flygledartornsystem (r-TWR) från Saab som ska installeras vid den nya flygplatsen i Brasov, samt ett sammankopplat kontrollrum vid ROMATSA:s flygledningscentral i Arad.

Brasov-Ghimbav International Airport är den första nybyggda flygplatsen i Rumänien på över 20 år. Den nya flygplatsen kommer att opereras med ett digitalt torn från start.  

Produktion kommer att ske i Växjö.

”Installationen av Saab r-TWR vid Brasov-Ghimbav Airport kommer att göra flygplatsen till den andra nybyggda flygplatsen som använder ett Saab r-TWR redan från start. Denna flexibla digitala lösning med en teknisk plattform kommer att stötta våra partners i konsortiet, Brasov Airport och ROMATSA, under införandet av det första operativa fjärrstyrda flygledartornet i Rumänien,” säger Per Ahl, vd för Saab Digital Air Traffic Solutions.

“Att bedriva verksamheten vid Brasov-Ghimbay Airport från vårt center i Arad kommer att vara ett viktigt steg i ROMATSA:s innovationsresa. Vi förutser att våra flygledare kan tillhandahålla tjänster till flygplatsen på ett säkert, flexibelt och effektivt sätt. I konsortiet och Saab har vi hittat en stabil och pålitlig leverantör för installation av det digitala tornet. Vi ser fram emot att projektet ska starta och att kunna ta flygplatsen i drift,” säger Florin Manta, ROMATSA:s områdeschef för Arad.

"Undertecknandet av kontraktet för tillhandahållande av flygtrafiktjänster med Brasov - Ghimbav International Airport är extremt viktigt för Brasovs kommun. Driften av flygplatsen går i princip jämnt upp. Därför är det fantastiskt att vi kan dra nytta av den mest avancerade tekniken på området, vilket gör driftskostnaderna mer effektiva. Det digitala tornet är en banbrytande lösning i Rumänien, och vi är glada över att det kommer att implementeras för första gången i Brasov. Jag är övertygad om att de företag som utvecklar navigationstjänsterna kommer att bygga den fysiska infrastrukturen och installera specifik utrustning för att uppfylla bestämmelserna i kontraktet inom 14 månader,” säger Adrian Vestea, ordförande för Brasovs Country Counsil.

Saabs digitala tornlösning innebär ett genombrott inom flygtrafikledning. Systemet lanserades i Sverige och har införts på flygplatser i Sverige, Storbritannien, Nederländerna, Tyskland, Belgien och USA. Dessutom har lösningen valts ut av Royal Navy till sina marina flygstationer i Storbritannien.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab

Facebook: @saab 

LinkedIn: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.