Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs fjärrstyrda flygtrafikledningstorn godkänt för brittisk militär luftfart

Saab har har fått det godkännande som krävs för att tillhandahålla Storbritanniens försvarsmakt med teknik för fjärrstyrd flygtrafikledning.

20220407-en-4232749-1.jpg

Saab har ackrediterats enligt AAOS (Air Traffic Management Equipment Approved Organisation Scheme) av Storbritanniens militära luftfartsmyndighet och har fått godkännande för att utveckla, tillhandahålla, installera och underhålla utrustning för digital fjärrstyrd flygtrafikledning till kunder i det brittiska försvarsministeriet enligt artikel 1027. Se tillkännagivande: https://www.gov.uk/government/publications/list-of-maa-approved-organisations. Godkännandet är en förutsättning för att kunna leverera flygtrafikledningssystem till Storbritanniens försvarsmakt.

AAOS-godkännandet kom efter att Saab under ett års tid samarbetat med Storbritanniens militära luftfartsmyndighet, Military Aviation Authority. Det är första gången ett AAOS någonsin utfärdats för militär fjärrstyrd flygtrafikledningsutrustning.

– Det är ett viktigt steg för oss mot att stödja det brittiska försvarsministeriet med utbyggnaden av fjärrstyrda flygtrafikledningstorn, och vi är stolta över att ha den enda ackrediterade lösningen som uppfyller deras krav, säger Per Ahl, VD för Saab Digital Air Traffic Solutions, SDATS.

Storbritanniens militära luftfartsmyndighet, som grundades 2010, är ett av världens främsta säkerhetsorgan för militär luftfart, och är globalt erkänt för sina höga krav och riskbaserade säkerhetsfokus. Godkännandet stärker ytterligare Saabs brittiska meriter och bygger vidare på den civila luftfartsmyndighetens godkännande från 2018.

Andra SDATS-godkännanden inkluderar certifiering för att tillhandahålla flygtrafiktjänster och väderobservationstjänster enligt EU-förordning  2017/373, och för att tillhandahålla fjärrstyrd flygledning som en tjänst på fyra svenska flygplatser. SDATS har även ISO-certifieringar 9001, 14001 och 27001.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saab Presscenter,
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saab.com
Twitter: @Saab
Facebook: @saab 
LinkedIn: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.