Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saab publicerar års- och hållbarhetsredovisning för 2021

Saabs års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns från och med i dag tillgänglig på koncernens hemsida www.saab.com.  

20220304-en-4201542-1.jpg

Års- och hållbarhetsrapporten för 2021, tillgänglig på både svenska och engelska, beskriver hur Saab bidrar till säkra och starka samhällen och skapar värde för alla intressenter.

- Alltsedan Saab grundades har kärnan i verksamheten varit ett åtagande gentemot samhället; att stödja nationer i arbetet med att skydda människor och samhällen. Jag är stolt över att vi fortsätter ta nya steg på en hållbar tillväxtresa, säkerställer långsiktig lönsamhet och skapar värde för alla våra intressenter och för samhället i dess helhet, säger Micael Johansson, VD och koncernchef.

Hållbarhet är integrerad i samtliga delar av rapporten, och beskriver Saabs viktiga uppdrag samt inkluderar vår nya hållbarhetsstrategi och åtagande att sätta nya klimatmål. Rapporten inkluderar också konkreta exempel på hur vi levererar på vår strategi, liksom kommentarer från CFO om vår prognos och långsiktiga mål.

En tryckt års- och hållbarhetsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via annual.report@saabgroup.com. Den svenska årsredovisningen finns också tillgänglig på koncernens hemsida i European Single Electronic Format (ESEF). En kortfattad onlineversion av årsredovisningen finns på: https://www.saab.com/investors/annual-and-sustainability-report-2021

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Merton Kaplan, Head of Investor Relations

+46 (0)734 182 071

merton.kaplan@saabgroup.com

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saab.com

Twitter: @Saab

Facebook: @saab

LinkedIn: Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 18 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem.

Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 mars 2022 kl.15.00.