Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs bokslutskommuniké 2023: Vi tar nästa steg på vår tillväxtresa

Saab presenterar resultatet för helåret 2023 och ger en uppdatering om exekveringen av strategin.

20240209-sv-4746419-1.jpg

- 2023 har inneburit ett skifte för Saab, med en förändrad verklighet på marknaden och en ny tillväxtresa. Vårt resultat 2023 speglar våra ambitioner i denna nya miljö, med stark ökning i orderingång och försäljning, investeringar i kompetens, kapacitet och FoU, samtidigt som vi förbättrade lönsamheten och genererade ett starkt kassaflöde. Med vår unika position och förmåga att exekvera är Saab ett bolag med betydande långsiktiga möjligheter, säger Micael Johansson, vd och koncernchef, Saab.

Höjdpunkter Kv4 2023

 • Orderingången uppgick till MSEK 31 501 (29 866), inklusive SEK 6 miljarder från uppdaterad bedömning av indexklausuler. Tillväxten i medelstora och mindre ordrar var 57% respektive 19%.
   
 • Försäljningen uppgick till MSEK 16 122 (13 866) med en organisk försäljningstillväxt om 16%, drivet av de flesta affärsområdena
   
 • EBITDA ökade och uppgick till MSEK 2 032 (1 883) med en EBITDA-marginal om 12,6% (13,6) i kvartalet.
   
 • Rörelseresultatet (EBIT) ökade och uppgick till MSEK 1 420 (1 314) med starka bidrag från Surveillance och Kockums. Rörelsemarginalen i kvartalet var 8,8% (9,5).
   
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 1 254 (1 154) och resultatet per aktie var SEK 9,08 (8,32), en ökning om 9%.
   
 • Det operationella kassaflödet förbättrades och uppgick till MSEK 3 691 (1 682) i kvartalet, drivet av en högre nivå av milstolpebetalningar.
   
 • Nettolikviditeten var SEK 2,3 miljarder (2,4) vid slutet av perioden.
   
 • Styrelsen föreslår en utdelning för 2023 om SEK 6,40 (5,30) per aktie till årsstämman, uppdelat på två lika stora utbetalningar.
   
 • Prognos för 2024: organisk försäljningstillväxt mellan 12-16%, tillväxt i rörelseresultatet överstigande organisk försäljningstillväxt och positivt operationellt kassaflöde.
   
 • Höjt mål på medellång sikt för organisk försäljningstillväxt om cirka 15% (CAGR), från tidigare cirka 10%, för perioden 2023-2027.

Presentation av Saabs resultat för Kv4 2023 och exekveringen av strategin

Saabs vd och koncernchef Micael Johansson och finansdirektör och vice vd Christian Luiga presenterar Saabs resultat för Kv4 och helåret 2023 samt ger en uppdatering om exekveringen av strategin. 

Datum:     Fredag 9 februari, klockan 09.30. 

Live-sändningen från dagens presentation är tillgänglig genom länkarna nedan.  

Webbsändning:
www.saab.com/investors/register-webcast-q4-2023

Telefonkonferens:
www.saab.com/investors/conference-call-q4

Bokslutskommunikén och presentationerna kommer att finnas tillgängliga på www.saab.com/investors/reports-and-presentations
 

Kontakt

Mattias Rådström
Presschef 
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

Merton Kaplan
Chef investerarrelationer 
+46 (0)734 182 071
merton.kaplan@saabgroup.com

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidrar till trygghet för människor och samhällen. Med 22 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Informationen är sådan som Saab AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 februari 2024 kl. 07.30 CET.