Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Sabertooth

Saab vie ympäristöteknologian entistä syvempiin vesiin

5 min read + Video

Investoinnit merelliseen infrastruktuuriin ja merelle rakennettaviin laitoksiin kasvavat. Siihen kuuluu kaikkea uusiutuvasta energiasta, maataloudesta ja teollisen mittakaavan kalanviljelylaitoksista uusiin öljyn- ja kaasunporauslauttoihin. Saab ja Sabertooth pyrkivät edesauttamaan asiaa tekemällä työskentelystä pinnan alla entistä helpompaa, tehokkaampaa ja ympäristön kannalta kestävämpää.

Merellisten rakenteiden rakentamiseen ja käyttämiseen liittyy suuria haasteita. Nämä rakenteet ovat usein monimutkaisia ja ne voivat olla kelluvia tai pohjaan kiinnitettyjä. Jotkin niistä jopa sijaitsevat meren pohjassa. Monet ovat myös kaukana rannikosta ja syvällä pinnan alla. On kyseessä sitten tuulivoimala, kaasuputkisto, öljynporauslautta, voimaloiden vesitunnelit tai merenpohjassa kulkevat sähkökaapelit, niiden sujuva ja luotettava toiminta edellyttää jatkuvaa huoltoa häiriöiden ja ympäristövahinkojen minimoimiseksi. Se varmistaa, että jokapäiväinen elämämme sujuu häiriöttä ja yhteiskunnan toiminta voi jatkua entiseen tapaan.

Sabertooth story

Sabertooth sopii täydellisesti juuri tähän. Se on miehittämätön vedenalainen alus, joka on tarkoitettu öljyn- ja kaasunetsintään, tarkastus-, kunnossapito- ja korjaustöihin, ympäristönsuojelulliseen valvontaan sekä laitteistojen, vedenalaisen infrastruktuurin ja vesivoimaloiden tunneleiden tarkastuksiin itseohjautuvasti. Laitteen luja, kompakti rakenne ja sille ominainen joustavuus tekevät laitteesta tärkeän välineen niin rakennusvaiheessa kuin pitkäaikaisissa huolto- ja kunnossapitotoimeksiannoissakin", kertoo Saabin myyntijohtaja Peter Erkers.

"Sillä voi tehdä monenlaisia niin rutiinitehtäviä kuin monimutkaisempiakin toimenpiteitä aina 3 000 metrin syvyyksiin asti. Laite voidaan varustaa sekä akustisilla että optisilla sensoreilla ja monenlaisilla työkaluilla. Se on vähän kuin Sveitsin armeijan linkkuveitsi, kuten eräs asiakas asian ilmaisi”, hän jatkaa.

Perinteisten kauko-ohjattavien vedenalaisten korvaaja

Nykyään vedenalaisissa projekteissa käytetään usein kauko-ohjattavia hydrauliikalla toimivia aluksia, joihin liittyy ympäristönsuojelullisia haasteita. Erityisiä ongelmia ovat niiden tarvitsemien tukialusten hiilijalanjälki ja hydraulijärjestelmien vuotojen vaara.

Vedenalaisten rajojen ylittäjä

Sabertooth story

Sabertooth on sähkökäyttöinen kevyt vedenalainen hybridialus, joka on suunniteltu vähentämään ihmisille, tekniikalle ja ympäristölle aiheutuvia riskejä. Pieni koko, langaton toiminta ja kuuden vapausasteen liikehtimiskyky takaavat pääsyn helposti ja turvallisesti monimutkaisiinkin rakenteisiin ja niiden ympärille.

”Sabertooth on ainoa leijutukseen kykenevä itseohjautuva järjestelmä, joka pystyy toimimaan sekä itseohjautuvasti että etäohjatusti ja toimimaan sekä vaaka- että pystytasossa”, Peter Erkers kertoo.

Sisäänrakennettua älykkyyttä

Itseohjautuvassa tilassa Sabertooth voidaan ohjelmoida suorittamaan itsenäisesti tehtäviä, esimerkiksi aiemmin manuaalista ohjausta vaativia rutiinitehtäviä. Sabertooth oli myös ensimmäinen alus, joka pystyy kiinnittymään merenpohjassa olevaan telakointiasemaan tietojen lähettämistä, uusien tehtävien määritystä ja akkujen lataamista varten. Ja se tekee tämän automaattisesti ilman ihmisen ohjausta. Tulevaisuudessa on myös mahdollista, että laite pystyy vaihtamaan käyttämiään työkaluja.

Vallankumouksellinen vedenalainen telakointitekniikka

Tutustu Sabertooth-aluksen uraauurtavaan vedenalaiseen telakointitekniikkaan.

Video - 3:44

”Se on ainoa tällä hetkellä markkinoilla oleva alus, joka pystyy toimimaan pitkiä aikoja vaikeapääsyisissä paikoissa. Lisäksi Sabertooth pystyy uuden telakointitekniikan avulla pysymään toiminnassa syvissä vesissä yhtäjaksoisesti yli kuuden kuukauden ajan", Peter Erkers selittää.

Langaton kauko-ohjaus

Kauko-ohjauksella alusta voidaan ohjata manuaalisesti kuituoptisen kaapelin kautta tai langattomasti optisen vedenalaisen BlueComm-tietoliikenneyhteyden kautta. BlueComm on tavallaan Wi-Fi-verkon vedenalainen vastine sillä erolla, että siinä käytetään radioaaltojen sijaan optisia signaaleja, jotka toimivat hyvin haasteellisessa vedenalaisessa ympäristössä.

Sabertooth story

Ioseba Tena on Global Business Manager Sonardyne-yhtiössä, joka on johtava meritekniikan toimittaja. Hänellä on monipuolinen kokemus tästä tekniikasta sekä teoriassa että käytännössä.

”BlueComm ja Sabertooth ovat ainutlaatuisen toimiva yhdistelmä. Mahdollisuus ohjata sukellusalusta langattomasti on ominaisuus, jota uskon operaattorien haluavan. He haluavat, että ihminen on mukana luupissa. Ja jos sen voi toteuttaa langattomasti, järjestelmässä ei ole kiinni tarttuvia tai sotkeutuvia johtoja, mikä tekee siitä mahtavan työkalun”, Ioseba Tena sanoo.

Haastaa ääriolosuhteet

70 prosenttia Maan pinta-alasta on veden peitossa. Suuri osa tästä valtavasta alueesta on ihmisen pääsemättömissä johtuen suurista syvyyksistä ja siellä vallitsevasta suuresta paineesta, ikuisesta pimeydestä, kylmyydestä ja voimakkaista merivirroista. Ihminen voi sukeltaa enintään noin 300 metrin syvyyteen, joten meidän on käytettävä erilaisia vedenalaisia järjestelmiä tekemään työt puolestamme. Tämä tarkoittaa, että perinteisiä kauko-ohjattavia aluksia käytettäessä käyttäjän näkökenttä ja laitteen liikkuvuus on rajallinen. Ei vähiten siksi, että aluksen pinta-alukseen yhdistävä kaapeli ja yhdysköysi voivat takertua kiinni tai sotkeutua ja vaikeuttaa työntekoa.

Sabertooth

Itseohjautuva tai langattomasti ohjattava järjestelmä tekee työskentelystä tehokkaampaa, tarkempaa ja huomattavasti ympäristöä säästävämpää.

Andy Baker on ollut vedenalaisista aluksista ja merenpohjan tutkimuksista vastaava johtaja ensin Modus Seabed Intervention ‑yhtiössä ja nyttemmin 3D at Depth ‑yhtiössä, jotka kumpikin käyttävät toiminnassaan Sabertooth-järjestelmää. Hän kertoo:

”Merenpohjan tutkimusten kannalta – mikä on minun ammatillinen taustani – se on hyvin vakaa ja toimintakykyinen järjestelmä. Sen kuuden vapausasteen liikehtimiskyvyn ansiosta saamme hyvän kuvan ja kattavat tiedot alueesta. Ja koska laite on vakaa ja nopea, saamme parempia tietoja nopeammin ja järjestelmän autonomisuuden ansiosta vähemmällä työvoimalla.”

Pienempi ympäristöjalanjälki

Vedenalainen maailma on monimutkainen ja herkkä ympäristö, johon ihmisen toiminta voi vaikuttaa vahingollisesti. Merelliset toimijat ovat yhä enemmän tietoisia ympäristöasioista ja ymmärtävät, ettei kyse ole pelkästään heidän jättämästään jäljestä vaan myös vaikutelmasta, jonka heidän yhtiönsä aiheuttaa suuren yleisön mielessä.

Nykyään esimerkiksi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet, jotka koskevat myös vedenalaista ympäristöä, ovat saaneet sukellusalan asiakkaat etsimään entistä kestävämpiä ja ympäristövaikutuksiltaan vähäisempiä ratkaisuja. Se oli merkittävä tekijä Sabertoothin kehitystyössä ja on keskeistä jatkossakin, kun kehitämme vedenalaisia aluksiamme edelleen.

Edistysaskel robotiikassa

Sabertooth story
Sabertooth story

Saab esitteli äskettäin merkittävän teknologisen edistysaskeleen – sähköisen eManip-robottikäsivarren. Se on täysin sähkökäyttöinen seitsemännen vapausasteen robottikäsivarsi, joka on yhtä vahva kuin vastaavat hydrauliset ratkaisut, mutta niitä tarkempi ja älykkäämpi. Tämä uusi robottikäsivarsi antaa mahdollisuuden manuaaliseen ohjaukseen, valvottuun itseohjautuvuuteen tai täyteen itseohjautuvuuteen.

”eManip parantaa merkittävästi järjestelmän mahdollisuuksia suorittaa monimutkaisempia ja vaativampia tehtäviä, joita entistä taloudellisempien, kustannustehokkaampien ja kestävämpien ratkaisujen kysynnän tyydyttäminen edellyttää. Se myös vastaa nykyistä trendiä, joka on kohti yhä monimutkaisempia vedenalaisia projekteja”, Peter Erkers lausuu lopuksi.