Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
AT4

Miksi maajoukot tarvitsevat kertakäyttöisiä aseita?

7 min read + Video

Useimmat maavoimien aseet on suunniteltu useaan kertaan käytettäviksi. Niillä voidaan ampua aina vain uudelleen ja uudelleen. Mutta kertakäyttöiset aseet voivat antaa merkittävän taktisen edun monenlaisissa – ja yhä useammissa – taisteluolosuhteissa. Tässä voit tutustua siihen, miten ne voivat auttaa joukkoja pääsemään niskan päälle.

Ajattele nykyaikaista jalkaväen sotilasta, joka taistelee vihollista vastaan monimutkaisessa kaupunkiympäristössä. Hän ampuu osittain sortuneen seinän takaa, ja ammunnan ja räjähdysten äänet täyttävät ilman.

Ajattele sitten sotilaan aseistusta.

Hänellä on hyvin todennäköisesti uudelleen ladattava ase – rynnäkkökivääri, kranaatinheitin tai kenties ladattava sinko – joka voidaan ampumisen jälkeen ladata uutta laukaisua varten. Valtaosa tällä hetkellä markkinoilla olevista taistelukäyttöön tarkoitetuista aseista on tarkoitettu käytettäväksi useaan kertaan. On sekä taloudellista että strategisesti järkevää, että sotilaan taistelussa kantamaan kivääriin voi ladata uuden lippaan ja jatkaa ampumista uudelleen ja uudelleen. Tai että hänen sinkoonsa voi ladata uuden ammuksen ja sitä voi käyttää useita kertoja.

On kuitenkin virhe ajatella, että ladattavat jalkaväen aseet ovat ainoita asetyyppejä, joista voi olla hyötyä nykyaikaisille joukoille.

AT4
Saabin 84mm AT4-kertasinko on käytössä yli 15 maan asevoimissa.

Kokemus on osoittanut, että monissa tilanteissa ja tehtävissä kertakäyttöiset aseet – joilla voi ampua vain kerran ja jotka voi sen jälkeen heittää pois – voivat tarjota huomattavan taktisen edun. Siksi monet asevoimat eri puolilla maailmaa ovat valinneet jalkaväen ja erikoisjoukkojen aseistukseen erilaisia uudelleen ladattavia aseita ja tarkkaan valittuja kertakäyttöisiä asejärjestelmiä.

Jos kertakäyttöisillä aseilla on tarkoitus ampua vain kerran, mitä etuja ne tarjoavat? Miten tällaiset ominaisuudet edesauttavat menestystä taistelukentällä? Ja mitkä ovat alan johtavia kertakäyttöisiä aseita?

Kertakäyttöisten aseiden edut

Tunnettujen kertakäyttöisten AT4- ja NLAW-asejärjestelmien ja niitä edeltäneiden aseiden valmistus on tuonut Saabille huomattavan kokemuksen maajoukkojen kertakäyttöisistä aseista. Nykyaikainen AT4-kertasinkomallisto koostuu monenlaisista 84 mm:n kertasingoista, jotka tuottavat tehokkaan vaikutuksen elävää voimaa, rakenteita ja panssaroituja kohteita vastaan. AT4-sarjan aseiden tehokas ampumaetäisyys on 20–1 000 metriä. NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon, uuden sukupolven kevyt panssarintorjunta-ase) puolestaan on panssarintorjunta-ase, joka pystyy tuhoamaan edistyksellisimmätkin modernit taistelupanssarivaunut. Sen ampumaetäisyys on 20–800 metriä.

NLAW
Saabin NLAW-panssarintorjuntaohjus on myös Suomen puolustusvoimien käytössä.

Saabin Director Business Management ja entinen Ruotsin puolustusvoimien majuri Anders Haster kertoo, että kertakäyttöisten aseiden etuja tutkittaessa hyvä lähtökohta on paino.

Nykyaikainen sodankäynti tapahtuu yhä useammin vaikeassa maastossa. Joukot toimivat osittain tuhoutuneiden kaupunkialueiden kaltaisissa ympäristöissä, jossa rauniokasat, johdot ja romuttuneet ajoneuvot muodostavat monenlaisia esteitä, jotka on ohitettava päästäkseen suotuisaan asemaan. Tällaisissa olosuhteissa turha paino voi haitata liikkumista ja heikentää tehtävän onnistumismahdollisuuksia.

Haster kertoo, että koska kertakäyttöistä asetta käytetään vain kerran, se on helpompi tehdä kevyemmäksi. Niissä käytetään usein kevyempiä materiaaleja eikä niitä varten tarvitse kantaa erikseen ammuksia. AT4-järjestelmän tapauksessa käyttövalmis asekokonaisuus voi painaa alle seitsemän kiloa, joten joukkueen jokainen jäsen voi helposti kantaa sellaista.

Haster kertoo, että Saabin panssarintorjuntajärjestelmä NLAW on toinen hyvä esimerkki painonsäästöstä. Aseessa on ylilentohyökkäystoiminto, jonka ansiosta se pystyy tuhomaan taistelupanssarivaunun jopa 800 metrin päästä. Silti se painaa vain 12,5 kg, joten yksi ainoa taistelija pystyy sekä kantamaan että käyttämään sitä. ”NLAW:n kanssa samassa keskipitkän kantaman luokassa on muita [uudelleenkäytettäviä] ohjattavia panssarintorjuntaohjuksia, mutta ne eivät ole yhden ihmisen liikuteltavissa”, Haster kertoo. ”Niiden kantamiseen tarvitaan tavallisesti kaksi tai kolme miestä, ja ne on koottava ampumavalmiiksi lähellä asemia ja siirrettävä sitten tuliasemaan ampumista varten. Se tekee ampumisesta hidasta ja heikentää kykyä reagoida esiin tuleviin uhkiin.

Yksinkertainen käyttää

Saabin Product Management Support Ronnie Hammarström väittää, että yhtä merkittävä etu monille kertakäyttöisille asejärjestelmille on niiden yksinkertaisuus.

AT4
AT4-kertasingon käytön kouluttaminen on verrattain erittäinkin nopeaa.

Hän sanoo, että asevoimilla on tavallisesti vain rajoitetusti aikaa käytettävissään kunkin taistelijan kouluttamiseen. Kriisitilanteissa tämä aika voi olla vielä tavallista lyhyempi. Kertakäyttöset aseet ovat usein helpompia käyttää kuin ladattavat järjestelmät, joissa voi olla monimutkaisempia toimintoja. Kertakäyttöisen aseen käytön voikin usein opettaa päivässä tai kahdessa, mikä nopeuttaa joukkojen saamista taistelukykyisiksi.

”Esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimissa kaikki jalkaväen taistelijat koulutetaan käyttämään AT4-kertasinkoa”, Hammarström kertoo. ”Joten jokainen, jolla on AT4, voi esimerkiksi tuhota vihollisen ajoneuvon. Muilla asejärjestelmillä vastaavan vaikutuksen saaminen vaatii erikoiskoulutusta.” Yksinkertaisuuden ansiosta taistelijalla on myös vähemmän muistettavaa taistelun tiimellyksessä, ja järjestelmässä on vähemmän mahdollisesti vikaantuvia osia.

Hammarström muistuttaa myös, että kertakäyttöinen ase on usein edullisempi, kevyempi ja vähemmän koulutusta vaativa kuin vastaava ladattava asejärjestelmä, kun ammutaan vain yksi laukaus. Koska asejärjestelmällä ei ammuta useita kertoja, siinä voidaan käyttää kevyempiä materiaaleja turvallisuudesta tai tehokkuudesta tinkimättä. Joissakin tapauksissa tämä edullinen hinta ja helppokäyttöisyys antaa mahdollisuuden jakaa kertasingon kaltainen ase jokaiselle tai joka toiselle taistelijalle, mikä lisää merkittävästi joukkueen tulivoimaa.

Saabin Ground Combat -liiketoimintayksikön Head of Technical Sales Support Stefan Slycke korostaa, että maajoukkojen käytössä olevien asejärjestelmien määrän lisääminen tuottaa monia etuja. ”Koska AT4:n kaltaisen järjestelmän käyttämiseksi ei tarvitse olla koulutettu ampuja, kuka tahansa erikoisjoukkojen taistelijasta kokkiin ja huoltoupseeriin pystyy ampumaan sillä vihollista”, hän kertoo. ”Se on tällaisen yleiskäyttöisen aseen tuoma etu.”

Tulivoiman laajempi jakautuminen

Asejärjestelmien jakaminen koko joukkueen laajuisesti antaa joukoille myös hyvän mahdollisuuden saada aikaan huomattava yhteisvaikutus. Esimerkiksi monta samaan maaliin ammuttua AT4-ammusta voivat tuottaa vaikuttavan tuhovoiman. ”Ruotsin puolustusvoimissa joukot opetetaan ampumaan kaksi tai kolme AT4:ää samanaikaisesti samaan maaliin vaikutuksen tehostamiseksi”, Slycke sanoo. ”Ajatellaan vaikkapa joukkuetta, joka on levittäytynyt tien varteen. Kun joukko vihollisen ajoneuvoja tulee kohdalle, voidaan ampua samaan aikaan monta AT4-ammusta, jotka tekevät todella huomattavan vaikutuksen.

AT4
AT4 on yhteensopiva erilaisten älytähtäinten kanssa.

Kun aseita on kentällä enemmän, tukiaseilla varustautuneet taistelijat voidaan myös sijoittaa laajemmin strategisiin asemiin, mikä antaa paremman mahdollisuuden päästä yllättämään vihollinen.

Ronnie Hammarström tuo esiin myös sen taktisen edun, jonka käytetyn aseen pois heittäminen antaa verrattuna siihen, että ase olisi taas pakattava kokoon ja vietävä pois. ”Vihollinen hyvin todennäköisesti vastaa tuleen muutaman sekunnin kuluessa kertasingon laukaisemisesta”, hän sanoo. ”Siinä tilanteessa on hyväksi, jos ei tarvitse ajatella muuta kuin suojassa pysymistä.” Myös kuorman keveneminen palattaessa tapaamis- tai noutopaikkaan voi olla hyödyllistä.

Ei huoltotarvetta

Yksi kertakäyttöisten aseiden tarjoama lisäetu on, etteivät ne tarvitse minkäänlaista huoltoa. Parhaatkin ladattavat aseet tarvitsevat jatkuvaa huoltoa ja ylläpitoa, jotta ne toimisivat oikein ja halutulla tavalla. Siihen kuluu operatiivista aikaa, se tuo lisää kustannuksia ja se suurentaa huoltohenkilöstön tekemän virheen mahdollisuutta. Kertakäyttöisissä aseissa ei ole tätä ongelmaa. AT4, NLAW ja muut vastaavat järjestelmät eivät tarvitse koskaan huoltoa. Jos niitä on kuljetettu ohjeiden mukaisesti, taistelija voi ottaa aseen pakkauksesta ja luottaa siihen, että se laukeaa oikein ja tuottaa halutun tuloksen.

Kertakäyttöisten ja ladattavien aseiden yhdistelmä voi lisätä jalkaväkijoukkueen kokonaistaistelukykyä dramaattisesti. Esimerkiksi ladattavalla Carl-Gustaf -järjestelmällä ja kertakäyttöisillä AT4- ja NLAW-järjestelmillä varustautuneella taistelijajoukolla on käytössään laaja valikoima vaikuttavaa tulivoimaa. Carl-Gustaf antaa ampujille mahdollisuuden valita nopeasti juuri tilanteeseen sopiva ammus, NLAW tarjoaa kyvyn torjua panssarivaunuja ja AT4 tarjoaa jokaiselle taistelijalle mahdollisuuden huomattavaan tulivoimaan.

Saabin kertakäyttöiset aseet

Saab on jo kauan ymmärtänyt kertakäyttöisten asejärjestelmien mahdollisen arvon. AT4-singot ja NLAW on suunniteltu hyödyntämään tämäntyyppisten aseiden ominaispiirteitä mahdollisimman tehokkaasti.

Esimerkiksi AT4-sarjan aseet ampuvat samanlaisia 84 mm:n ammuksia kuin kuuluisa ladattava Carl-Gustaf-sinkomme. AT4:n lisäetuna on kuitenkin mahdollisuus ampua suljetuista tiloista. Takaliekin takia suurinta osaa Carl-Gustaf-järjestelmän ampumatarvikkeista ei voi ampua suljetusta tilasta takaliekin takia, mutta AT4:ssä käytettävän suolavesivastapainon ansiosta sitä voi käyttää suljetuissa huoneissa ja seinien lähellä vahingoittamatta ampujaa tai muita lähellä olevia. Taistelija voi siis reagoida nopeasti ja päättäväisesti huolehtimatta siitä, onko ympäristö sopiva aseen laukaisemiseen.

NLAW
NLAW sopii erinomaisesti kaupunkitaisteluolosuhteisiin, sillä sen voi ampua myös sisätiloista, kuten rakennuksen ikkunasta.

NLAW puolestaan on esimerkki siitä huomattavasta tulivoimasta, jonka kertakäyttöinen asejärjestelmä voi tarjota. Yhdeltä taistelijalta kuluu vain 5–6 sekuntia siirtää ase kädestä ampumavalmiiksi olalle.

NLAW tarjoaa tuhovoimaisen kattohyökkäys- ja suorahyökkäystoimintojen yhdistelmän, joten sillä voi tuhota uudenaikaisten taistelupanssarivaunujen lisäksi myös miehistönkuljetusvaunuja ja muita ajoneuvoja.

”Monien panssarintorjuntaohjusten on ensin lennettävä korkealla kattohyökkäystä varten, mutta NLAW:n kattohyökkäystoiminto on mahdollinen jo 20 metrin etäisyydeltä. Siksi se on tehokas myös läheltä ammuttuna ja jopa suojautuneita panssarivaunuja vastaan”, Haster kertoo.

”Ohjus lentää noin metrin panssarivaunun yläpuolella ja kohdistaa tuhovoimansa vaunun kanteen. NLAW-ohjus läpäisee yli 500 mm paksun panssarin.”

Panssarivaunun tuhoaminen NLAW:n ylilentohyökkäystoiminnolla ei edellytä lukittumista kohteeseen. Jos suurin osa vaunusta on muurin tai muun esteen takana, ampuja voi tähdätä mihin tahansa ulkonevaan vaunun rakenteeseen – esimerkiksi antenniin – ja ampua.

Kattohyökkäys

NLAW on helppokäyttöinen järjestelmä. Seuraavassa videossa esitetään, miten se hyödyntää ennustettua lentorataohjausta (PLOS) ja kattohyökkäystoimintoa (OTA) ohjaamaan tehokkaan ontelotaistelukärjen osumaan panssarivaunun haavoittuvimpaan kohtaan – torniin. Se maksimoi vaunulle aiheutuvat vahingot.

Suorahyökkäystoiminto puolestaan sopii muun viholliskaluston, kuten kuorma- tai linja-autojen ja helikopterien, tuhoamiseen.

Anders Haster tiivistää kertakäyttöisten aseiden hyödyt näin: ”Kertakäyttöiset aseet, kuten AT4 ja NLAW, ovat ansainneet paikkansa asevoimien kalustossa kaikkialla maailmassa. Ne lisäävät huomattavasti taistelijoiden tulivoimaa ja voivat antaa selvän edun ladattaviin asejärjestelmiin verrattuna. Ne ovat käyttökelpoinen voimavara moderneille asevoimille vielä vuosien ajan.”