Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
brandphoto_stc_labra.jpg

Saab Technology Centre

Saab Technology Centre öppnades i Tammerfors i början av 2018 och har som mål att skapa nya innovationer inom branschen.

Det ligger spänning i luften på Saab Technology Centre i Tammerfors. Det är mycket som bubblar under ytan och tyder på en positiv framtid för försvarsindustrin.

Saab Technology Centre i Tammerfors har den senaste tiden växt betydligt. Centret, som öppnade i början av 2018, har nu 28 forsknings- och utvecklingsingenjörer anställda. Fyra av dessa har tillkommit i år. Verksamheten fokuserar på att utveckla sensorteknik för elektronisk krigföring och radarsystem. Teknikcentret ingår i affärsområde Surveillance.

brandphoto_saabgroup_premium_0052.jpg
Research and Development Manager Jani Pelkonen
brandphoto_saabgroup_premium_0066.jpg
Program Office Manager Pekka Halme.

– Vi började från noll och har nu 28 ingenjörer. I början hade vi en tydlig profil specifikt inom radiofrekvens- och mikrovågsteknikområdet. Nu har vi kompetens som täcker allt från produktutveckling till hård- och mjukvaruutveckling, säger Program Office Manager Pekka Halme.

Bakgrunder från olika branscher

brandphoto_saabgroup_premium_0027.jpg

De flesta anställda har kommit till Saab från branscher utanför försvarsindustrin. Många har en bakgrund inom telekommunikations-, flyg- och fordonsindustrierna. Detta innebär både möjligheter och utmaningar.

– Vi är vana vid att arbeta med mycket snabba produktutvecklingscykler och våra ingenjörer är väl medvetna om vikten av kostnadseffektiv och snabb produktutveckling. Detta gör att vi är bra på att arbeta med nya metoder och idéer, men vi behöver också lära oss mer om EW-branschen (elektronisk krigföring) av våra svenska kollegor. Våra ingenjörer är väldigt motiverade av detta, säger, Jani Pelkonen Research and Development Manager.

– Stödet från teamen i Järfälla och Göteborg har varit oerhört värdefullt och vårt mål är att i framtiden öka samarbetet och kunskapsdelningen i båda riktningarna, fortsätter Halme.

Hoppas fokusera på större projekt

adapt-fast-stay-relevant.jpg

Teknikcentret i Tammerfors hoppas kunna inkludera större och mer enhetliga projektpaket i sin verksamhet i framtiden.

– Genom att ta ansvar för större projektpaket kan vi växa organiskt. Vi vill inte bara anställa fler enskilda medarbetare, vi vill också skapa ett funktionellt och enhetligt Saab-team som kan arbeta tillsammans i projekt, berättar Pelkonen.

Han tror också att en ensad produktutvecklingsenhet stödja Saabs tillväxt och strategi och stärka Saabs ställning hos kunderna på den lokala marknaden.

– Detta kommer att underlätta när vi ska hitta nya kunder och branscher och skapa nya internationella affärsmöjligheter för Saab. Med hjälp av vår lokala produktutvecklingsenhet kan vi dessutom stötta våra finska kunder bättre, säger Pelkonen.

Nära samarbete med Aalto-universitetet

Forsknings och - utvecklingsverksamheten vid Saab Technology Centre i Tammerfors stärks genom ett nära samarbete med Aalto-universitetet.

Ett team på över 30 personer från Aalto-universitetet och Saab deltar i ett samarbetsprogram för forskning. Fokus ligger på ämnen som kognitiva system, mikrovågs- och sensorteknik samt hydroakustik. Syftet med det tioåriga programmet är att utbilda 20 nya doktorander och tillämpa forskningsresultaten i produktutvecklingen i så hög grad som möjligt.

– Vi har ett mycket starkt samarbete med universitets- och forskningssystemet i Finland, vilket gynnar oss på lång sikt. Vi involverar studenterna i produktutvecklingen så att de ska känna sig engagerade och kunna delta i våra framtida projekt. Vårt mål är att så tidigt som möjligt identifiera forskningsprojekt som kan gynna oss, menar Pelkonen.

Stora affärer innebär utökad verksamhet

laivue2020_nelja_saaristossa_20190131_supersize.jpg

I höstas vann Saab Squadron 2020-kontraktet, vilket innebär att Saab ska leverera och integrera leverera stridsledningssystemet 9LV CMS och relaterade sensorer och vapen till den finska marinens nya korvetter i Pohjanmaa-klassen. Detta innebär att teknikcentret kommer att växa ytterligare. För att möta kundernas operativa krav på bästa sätt strävar Saab efter att finnas nära kunden och löpande involvera dem i utvecklingen. Saab håller nu på att etablera 9LV Operations Centre i Tammerfors, vilket ska fungera som en del av teknikcentret, och även ha ett nära samarbete med kunden.

Medarbetarna är nyckeln till tillväxt och utveckling

brandphoto_saabgroup_premium_0036.jpg

En styrkorna hos teknikcentret i Tammerfors är att teamen är små och flexibla. Detta är ett resultat av bra samarbete, god stämning och en tydlig ansvarsfördelning. Att ha ett bra anseende som arbetsgivare är viktigt inte bara för att medarbetare ska välja att stanna kvar, det ökar också Saabs möjlighet att locka till sig ny kompetens.

– Vi har stor potential att växa i Finland. Det finns gott om kvalificerade personer på arbetsmarknaden här, det har vi sett bland ansökningarna när vi rekryterat. Vi ser att konstruktörer tycker att vår bransch verkar särskilt intressant, säger Pelkonen.

Saab Technology Centre tar en helhetssyn på slutkunden och på de affärsmöjligheter som uppstår i samband med nya projekt. Istället för att arbeta i stuprör utforskar man ständigt nya tillväxtmöjligheter och ser över vad som går att uppnå med de befintliga kompetenserna.

– Det är inte bara lönerna som gör Saab och försvarsindustrin attraktiva på arbetsmarknaden.  Medarbetarna motiveras av sina arbetsuppgifter och tycker att jobbet är inspirerande. De får också möjlighet att visa upp sin kompetenser och innovation. Det är något som vi uppmuntrar, säger Halme.

Enligt Pelkonen och Halme hänger nöjda medarbetare tätt ihop med förmågan att leverera en bra slutprodukt. När de anställda känner att de kan påverka sitt jobb blir de motiverade att göra sitt bästa och engagera sig i företaget.

Därför utnyttjar centret sina medarbetares kompetens för att växa och utvecklas i linje med Saabs affärsplan.