Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Årsstämma 2022

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum onsdagen den 6 april 2022 i Linköping.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Att: Årsstämma 2022
Box 7808
103 96 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 16 februari 2022.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen:

Saab AB
Att: Valberedningen
Box 7808
103 96 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2021.

Pressmeddelande

Valberedning inför Saabs årsstämma 2022