Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2022

Årsstämma i Saab AB ägde rum onsdagen den 6 april 2022 kl. 16:00
i Saabs hangar, Åkerbogatan 10, Linköping.

Kallelse till årsstämma 2022

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2022

Bilaga 1 - Kallelse Saabs årsstämma 2022

Bilaga 2 - Poströstningsformulär 2022

Bilaga 3 (ej offentlig)

Bilaga 4a - Saab Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Bilaga 4b - Revisorsyttrande avseende ersättningsriktlinjer

Bilaga 5 - Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2022

Bilaga 6 - Styrelsens ersättningsrapport 2021

Bilaga 7 - Styrelsen förslag till LTI 2023

Bilaga 8 - Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2022

Styrelsens förslag (punkt 8b och 13-15 på dagordningen)

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 13, 14 och 15 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens ersättningsrapport 2021

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen

Valberedningens förslag (punkt 1 och 9-12 på dagordningen)

Valberedningens förslag 2022

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2022

Valberedningens motiverade yttrande 2022

Övrig information

Revisorsyttrande avseende ersättningsriktlinjer

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Karta och information om parkering

Pressmeddelanden

Kommuniké från Saabs årsstämma 2022

Kallelse till årsstämma 2022

Valberedning inför Saabs årsstämma 2022

Årsredovisning

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:
Års- och hållbarhetsredovisning 2021

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:
Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2021