Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2024

Årsstämma i Saab AB ägde rum torsdagen den 11 april 2024, kl. 15.00 i Saabs hangar, Åkerbogatan 10, Linköping.

Kallelse till årsstämma 2024

Protokoll från årsstämman

Protokoll årsstämma 2024

Bilaga 1 - Kallelse till årsstämma i Saab AB 2024

Bilaga 2 – Poströstningsformulär

Bilaga 3 (ej offentlig)

Bilaga 4a – Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Bilaga 4b – Revisorns yttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Bilaga 5 – Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2024

Bilaga 6 – Styrelsens ersättningsrapport 2023

Bilaga 7 – Styrelsens förslag till LTI 2025

Bilaga 8 – Styrelsens förslag till förvärv och överlåtelse av egna aktier 2024

Bilaga 9 – Styrelsens förslag till split

Bilaga 10 – Styrelsens förslag till ny bolagsordning

Styrelsens förslag (punkt 8b och 14-16 på dagordningen)

Styrelsens förslag avseende punkterna 8b, 14-16 på dagordningen ingår i kallelsen.

Styrelsens ersättningsrapport

Styrelsens yttrande enligt 19 kap 22 § Aktiebolagslagen

Styrelsens förslag till ny Bolagsordning

Valberedningens förslag (punkt 1 och 9-12 på dagordningen)

Valberedningens förslag 2024

Information om föreslagna styrelseledamöter samt översikt oberoende 2024

Valberedningens motiverade yttrande 2024

Övrig information

Revisorsyttrande om ersättning till ledande befattningshavare

Information om hur dina personuppgifter behandlas

Pressmeddelanden

Kommuniké från Saabs årsstämma 2024

Kallelse till årsstämma 2024

Valberedning inför Saabs årsstämma 2024

Års- och hållbarhetsredovisning 

Här kan du ladda ner Års- och hållbarhetsredovisningen:

Års- och hållbarhetsredovisning 2023

Beställ tryckt version av redovisningen via nedanstående länk:

Beställ Års- och hållbarhetsredovisningen 2023