Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Årsstämma 2024

Årsstämma i Saab AB kommer att äga rum torsdagen den 11 april 2024 i Linköping.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid årsstämman ska begära detta skriftligen hos styrelsen under adress:

Saab AB
Att: Årsstämma 2024
Box 7808
103 96 Stockholm

För att kunna tas in i kallelsen och årsstämmans dagordning måste ärendet ha inkommit till styrelsen senast den 22 februari 2024.

Aktieägare som vill lämna förslag till Saabs valberedning kan göra detta på e-mail: valberedningen@saabgroup.com eller med brev till adressen:

Saab AB
Att: Valberedningen
Box 7808
103 96 Stockholm

För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 1 december 2023.

Pressmeddelande

Valberedning inför Saabs årsstämma 2024