Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Clean SKy

Mot säkrare, smartare och mer hållbara luftrum

4 min read

Saab spelar en nyckelroll i Clean Sky-forskningsprogrammen som genomförts av EU-kommissionen och den europeiska flygindustrin sedan 2008. Göran Bengtsson, styrelseledamot i Clean Skys och Saab-medarbetare, förklarar varför dessa initiativ är så viktiga för Saab, branschen och samhället som helhet. 

Clean Sky är ett offentligt-privat partnerskap mellan EU-kommissionen och den europeiska flygindustrin som går ut på att forska kring och utveckla teknik för att minska utsläpp av koldioxid och gaser samt minska buller, samtidigt som det säkerställer att branschen förblir konkurrenskraftig på lång sikt.

Programmet inrättades eftersom flygindustrin är en avgörande del av EU:s insatser för att uppnå nettonollutsläpp och motverka global uppvärmning.

– Genom att kombinera EU-kommissionens struktur och finanser med flygindustrins expertis, siktar Clean Sky på att producera en ny generation flygplan som kan minska koldioxidutsläppen och bränsleförbrukningen och hjälpa Europa att bli koldioxidneutralt till 2050, säger Göran Bengtsson, Senior Strategic Planning and Development Analyst på Saab, som suttit i styrelsen för både Clean Sky och dess efterträdare, Clean Sky 2.

– Det är viktigt att ha EU-kommissionens stöd för de nödvändiga tekniska demonstrationerna. Branschen kan inte finansiera dessa på egen hand eftersom de är för stora och kostsamma.

Saabs roll

Som en nyckelaktör inom flygindustrin har Saab haft en framträdande roll i Clean Skys två iterationer, Clean Sky 1 och Clean Sky 2 (ytterligare ett projekt, Clean Aviation, kommer att lanseras 2021).

Tillsammans med Airbus har Saab lett forskningen inom smarta flygplan, ett av de sex utsedda forskningsområdena i det ursprungliga Clean Sky-programmet, samt integrerade teknikdemonstratorer (ITD). Saab har också deltagit i två andra områden: system för grön verksamhet och teknikutvärdering. I Clean Sky 2 är Saab involverat i tre integrerade teknikdemonstratorer – flygkroppar, system och stora passagerarplan.
I samtliga dessa fall fokuserar Saab arbetet på forskning och utveckling av lättare delar till exempelvis vingar och dörrar, vilket minskar luftmotståndet och på så sätt minskar bränsleförbrukning och utsläpp. Saab är också en viktig leverantör av flygkroppar och system till Airbus för nästa generations flygplan, som väntas någon gång efter 2030.

– Saab är en viktig aktör inom den europeiska flygindustrin, både som militär flygplanstillverkare och som leverantör av delar till civila flygplan. Därför har det varit mycket viktigt för oss att vara del av Clean Sky, säger Bengtsson.

– Vårt engagemang i BLADE-demonstratorn skulle till exempel inte ha varit möjligt utan EU-kommissionens och Clean Sky-initiativets stöd, på grund av projektets storlek och kostnad.

– Ur ett affärsperspektiv behövde Saab säkra samarbetet med Airbus. Idag tillverkar vi delar som sitter på alla Airbus-flygplan. Vi är en specialiserad leverantör inom områden som dörrar, lastdörrar, vingstrukturer och rörliga delar, där vi kan använda vår expertis inom kompositdesign och komposittillverkningsteknik.

Gör vi framsteg?

Clean Sky 1 syftade till att minska utsläppen från flygtrafiken med 40 procent och kväveoxidutsläppen med 60 procent, samt att minska bullernivåerna med 20 dB. Göran Bengtsson berättar att det har skett betydande framsteg.

– Den första iterationen av Clean Sky handlade om att utveckla teknik som har möjlighet att i hög grad bidra till att minska bränsleförbrukningen och utsläppen för nästa generation av civila flygplan.

– Exempel på detta är motorutveckling, strukturell utveckling, att bygga flygplan lättare, att minska flygplanets luftmotstånd samt att använda nya system som hjälper flygplanet och piloten att navigera så effektivt som möjligt avseende bränsleförbrukning.

– Tekniken i Clean Sky 1 har tagit oss en bra bit på väg mot att uppnå målen, även om den fortfarande måste integreras i de nya flygplan som ska komma ut på marknaden runt 2030–2035. Dessa flygplan kommer att ha en vinge med laminärt flöde och en optimerad motor för att minska bränsleförbrukningen. Därmed kommer de sannolikt att minska bränsleförbrukningen med tvåsiffriga tal jämfört med A320 Neo som flyger idag.

Ur Saabs synvinkel innebär Clean Sky 2 fortsatta innovativa viktminskningar, pilotstödsystem och säkerställande av den europeiska leveranskedjan. Clean Aviation in Horizon Europe, som är nästa iteration av initiativet, kommer att ha ett mycket tydligare uppdrag att ta itu med hur vi kan uppnå nettonollutsläpp för att göra branschen så hållbar som möjligt. Hybridelmotorer och förnybara ”e-bränslen” inklusive vätgas står redan på dagordningen.

– De här flygplanen kommer att byggas på ett annat sätt, eventuellt med en mer avancerad konfiguration. Därför är det viktigt för Saab att vara delaktiga. I slutänden tror jag att den europeiska industrin genom dessa projekt kommer att vara världsledande när det gäller klimatneutral luftfart. Dessutom blir den konkurrenskraftig och mer hållbar tack vare de nya flygplan som kommer in på världsmarknaden omkring 2035.

Responsibility for people

Hållbarhet är viktigt

Så jobbar vi med hållbarhetsfrågor på Saab.