Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Ships with AIS and VDES network

Mot grönare och säkrare sjötransporter

4 min read

Att göra sjöresor mer effektiva är avgörande för kampen mot den globala uppvärmningen. Med sitt nya VDES-paket tar Saab nästa steg inom säkerhet, navigering och sjötrafikledning. Detta skapar grönare och säkrare sjötransporter över hela världen. 

Mer än 90 procent av den globala handeln sker till sjöss: sjötransporter är det mest kostnadseffektiva sättet att transportera miljontals ton konsumtions- och industrivaror världen över.
Sjötransporternas bränsleutsläpp och föroreningar kan dock påverka den marina ekologin och är en faktor i den globala uppvärmningen. FN:s internationella sjöfartsorganisation (IMO) har utvecklat ett ramverk för att minska växthusgaserna från internationell sjöfart med minst 50 procent fram till 2050.

Att använda renare bränslen och hitta sätt att minska fartygens totala bränsleförbrukning är två möjliga lösningar. Ett sätt att göra skillnad är att använda teknik som säkerställer att fartygen tar den mest direkta och effektiva rutten.

Pionjären Saab

Det är här Saab kommer in. Som pionjär inom positionsteknik spelar företaget en nyckelroll för att möta miljömässiga, säkerhetsrelaterade och ekonomiska utmaningar.

– Vi har under många år etablerat oss som en ledande leverantör av lösningar för säkerhet, navigering och fartygstrafikhantering för fartyg, hamnar, containerterminaler och kuster över hela världen, säger Johanna Gustafsson, VD och chef för Saab TransponderTech.

År 2002 introducerade Saab världens första certifierade automatiska identifieringssystem (AIS) för sjötrafikledning. Systemet använder transpondrar på fartyg för att överföra information om fartygsrörelser, inklusive position, kurs och hastighet. Samma år som Saabs system kom ut på marknaden gjorde Internationella sjöfartsorganisationen AIS obligatoriskt på fartyg med minst 300 tons bruttotonnage.

– I dag måste vart och ett av de cirka 150 000 fartyg som omfattas av SOLAS sjöavtal vara utrustat med AIS, säger Johanna Gustafsson.

AIS behöver uppgraderas

AIS har definitivt gjort sjöfarten säkrare och effektivare, men efter 18 år har systemet sina begränsningar. En uppgradering behövs för utmaningarna inom dagens sjöfartsindustri.

– Den globala sjöfarten har vuxit enormt, förklarar Johanna Gustafsson. – I livligt trafikerade områden som hamnen i Shanghai blir AIS överbelastat, eftersom systemet inte har kapacitet för så stor användning samtidigt. Vi måste säkerställa ständig kommunikation för säkerhetens och effektivitetens skull.

Maritime Img1
90 procent av världens gods transporteras via haven.

Och i en tid med sakernas internet och just-in-time-leveranser saknar AIS bandbredden för att arbeta med nya e-navigationsprogram. Ett viktigt initiativ är Sea Traffic Management (STM), ett nytt globalt digitalt maritimt ekosystem som möjliggör standardiserat informationsutbyte från fartyg till fartyg, fartyg till hamn och hamn till hamn. Saab är en partner i detta projekt.

Slutligen måste det finnas kontinuerlig kommunikation mellan fartyget och hamnen, oavsett hur långt ute till sjöss fartyget råkar vara. Det kan bara uppnås genom en tvåvägs satellitanslutning, något som AIS inte har.

VDES – nästa generations system

VHF Data Exchange System (VDES) är den uppgradering av AIS som de globala sjötransporterna behöver.

Systemet har upp till 32 gånger större bandbredd, vilket möjliggör integrering med nya e-navigationssystem och ger kapacitet att hantera den växande trafiken. Det ger också unika kommunikationsmöjligheter från satellit till fartyg, vilket säkerställer konstant uppkoppling var som helst till sjöss.

Återigen går Saab i täten. Företagets nya VDES-basstation är redan i serieproduktion. Johanna Gustafsson säger att VDES-transpondern kommer att möjliggöra applikationer som STM och liknande initiativ för e-navigation.
AIS ingår i den internationella VDES-standarden, vilket innebär att alla Saabs VDES-produkter kommer att vara helt bakåtkompatibla. Saabs första VDES-produkt är R60 VDES-basstationen, som nu tas i serieproduktion. Den nuvarande fartygsburna R5 AIS-generationen kommer snart att efterträdas av de nya R6 VDES-produkterna.

Saabs teknik för hållbara hav

Säkrare, grönare och effektivare sjöfart är inte bara viktigt för hamnar, tjänsteleverantörer och rederier. Vår värld är också beroende av detta.
Samma Saab-transponderteknik som ligger till grund för företagets bidrag till STM används också för att skydda Stora barriärrevet i Australien från fartygstrafik.

great barrier reef mobile big
Stora Barriärrevet utanför Australien.

Stora barriärrevet består av mer än 3 000 individuella revsystem och korallöar, plus ett enormt rikt marint liv. Det är den enda livsformen på jorden som är synlig från rymden. Men det ligger också i ett område med omfattande sjötrafik och flera av Queenslands mest trafikerade hamnar.
När Queenslands regering beslutade att uppgradera sina fartygstrafiktjänster valdes Saab ut för att tillhandahålla ett nytt informationssystem för fartygstrafikledning (VTMIS) för att uppfylla de dubbla kraven på internationell sjöfart och miljöskydd.

VTMIS ger detaljerad information till fartyg om havsförhållanden, fartygstrafik och potentiella faror. Det förutspår och varnar också för potentiella problem, vilket gör det möjligt för myndigheter och fartygsbesättningar att planera och genomföra säkrare rutter som även kringgår känsliga marina områden.

Saabs miljöstrategi

För Johanna Gustafsson är introduktionen av VDES och samarbetet med delstatsregeringen i Queensland viktiga exempel på Saabs användning av teknik för att främja sin miljöstrategi.

– Vi hoppas att Saabs beprövade transponderteknik kan bidra till att minska miljöpåverkan till havs och leva upp till vårt miljöengagemang, säger hon.