Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
saab_lkpg_062.jpg

Saab 35 Draken - första svenska flygplan i dubbla ljudhastigheten

2 min read

Det första verkliga överljudsflygplanet från Saab. Saab 35 Draken fick en dubbeldeltavinge och har av många ansetts som den vackraste konstruktionen i den svenska flyghistorien.

I början av 1950-talet gick utvecklingsarbetet fortfarande till på det gamla beprövade sättet med papper och penna, enkla räknemaskiner och räknestickor.

Den märkliga vingen motiverades av kravet på goda lågfartsegenskaper. Egentligen var det en kombination av två vingformer. Innervingen med sin kraftiga pilform gick över till en tunn yttervinge med mindre pilform och större spännvidd. Det var innervingen som gav goda egenskaper i hög fart, medan yttervingen borgade för goda egenskaper i låg fart.

Den nya dubbeldeltakonstruktionen provades också på en flygplansmodell försedd med pulsmotor. Från ett manöverbord kunde man reglera gas och höjdroder med linor och modellen flögs i en cirkel. Alla rörelser filmades av en kamera i olika hastigheter.

Draken provflögs första gången 1955 och fem år senare, den 15 januari 1960, flög Draken som första svenska flygplan i dubbla ljudhastigheten.

Det oönskade fenomenet ”superstall” där flygplanet faller okontrollerat var karaktäristiskt för dubbeldelta-planformen, men hanterades genom dedicerad utbildning för att såväl undvika som häva förloppet.

Draken var ett av de stora projekten på sin tid. I Saabfabriken i Linköping byggdes under åren 1954–1976 sammanlagt 611 exemplar av Draken för det svenska flygplanet och för export till utlandet. NATO-landet Danmark tecknade den första ordern 1968 och sammanlagt levererades 51 plan till det danska flygvapnet. Även Finland köpte Draken och så småningom handlade även Österrike begagnade och modifierade plan. Draken blev därmed det första svenska militärflygplan som fick betydande exportframgångar. Draken användes på 1990-talet till och med av en privat provflygarskola i USA som köpt begagnade flygplan från Danmark.

Ett annat mått på Drakens framgångar är dess livslängd. Olika versioner av Draken tjänstgjorde till exempel vid F 10 i Ängelholm från 1964 till 1998 – i hela 34 år!