Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Saab 2000 Erieye AEW&C

Erieye - det vakande ögat

3 min read

Erieye är kanske en av Saabs mest kända produkter. Den flygburna radarn är användbar militärt, men har också en stor potential för civila uppdrag. 

Det var i början av 1990-talet som Ericsson Radar Electronics började utveckla den flygburna radarn Erieye, ”Ericssons öga”. Målet var att skapa ett billigt svenskt radarsystem. Tekniken var enklare att installera på konventionella flygplan eftersom radarantennen är fastmonterad och inte rörlig, som är det vanligaste i radarsammanhang. Radarstrålen styrs i stället ut från sändaren på elektronisk väg. Tekniken leder till lägre kostnader eftersom vanliga mindre trafikflygplan kan användas.

I de första leveranserna var den cigarrformade antennen monterad ovanpå en Saab 340. Tack vare 192 inbyggda sändar- och mottagarmoduler kunde man ändå få en sikt runt om. Dessutom gick det att styra radarn mot särskilt intressanta målområden.

En fördel är också att  lågt flygande plan är mycket svåra att upptäcka annat än helt nära radarstationer som finns på marken. Erieyes räckvidd är omkring 450 kilometer. Det betyder att ett radarplan på hög höjd över Göteborg kan se flygplan i Stockholmsområdet.

Fram till det svenska försvarets beställning i februari 1993 hade systemet kostat 700 miljoner kronor i utvecklingskostnader. Ordern på sex kompletta anläggningar och flygplan var värd 1,2 miljarder kronor för Ericsson och 500 miljoner kronor för Saab. Men utländska marknader hade redan börjat bearbetas, bland annat Australien och Brasilien.

Stororder från Brasilien

Efter flera års diskussioner blev affären med Brasilien klar 1997. Ordern var värd 1,1 miljarder kronor och innebar att Ericsson kunde nyanställa uppemot 200 civilingenjörer.

Erieye skulle användas i ett brasilianskt projekt för att övervaka Amazonas från luften. Ett av syftena var att komma åt knarksmugglare som ägnade sig åt illegal flygtrafik. Man ville också få en bättre överblick av miljöförstöring som illegal gruvdrift och skövlingar av regnskog, men även en bättre övervakning av klimatet och naturkatastrofer, som exempelvis skogsbränder. Idén till projektet hade uppstått i samband med FN:s Riokonferens om den globala miljön.

GlobalEye – ett radarsystem för framtiden

Genom åren har Saab utvecklat området flygburen övervakning och det senaste är lanseringen av systemet GlobalEye. Det kombinerar Saabs helt nya radarsystem Erieye ER (Extended Range) med Bombardiers avancerade jetflygplan Global 6000.

GlobalEye är det första system på världsmarknaden som kan upptäcka och följa mål på stora avstånd och sköta övervakning i luften, på marken och till sjöss samtidigt från en och samma plattform.

Med Erieye ER-radarn har räckvidden för upptäckt och följning ökat väsentligt jämfört med befintliga flygburna radarsystem, och dessutom kan systemet upptäcka mycket små mål. GlobalEye-systemet kan följa mycket svårupptäckta luft- och sjömål, inklusive flygplan med smygteknik, kryssningsrobotar och ubåtsperiskop, även i miljöer med omfattande störningar.

Saabs första GlobalEye-kund är Förenade Arabemiraten, som i november 2015 beställde en version av systemet under benämningen Swing Role Surveillance System.

GlobalEye är frukten av de omfattande satsningar på forskning och utveckling som Saab gjort sedan förvärvet av Ericsson Microwave Systems 2006 och i synnerhet sedan år 2009 och framåt.