Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
saab_lkpg_040.jpg

Saab 32 Lansen

3 min read

Lansen var Saabs och Sveriges första flygplan som sprängde ljudvallen. Det var också det plan som gjorde att Saab tog steget in i elektronikåldern. På Saab 32 fanns bland annat spaningsradar, navigationsradar och radarhöjdmätare.

​De inledande diskussionerna till vad som skulle bli Saab 32 Lansen togs redan 1946. Tanken var att utveckla ett attackflygplan som kunde ersätta Saab 18. Man drog också nytta av erfarenheterna från arbetet med Tunnan. Chefskonstruktör och projektledare var Artur Bråsjö.

Det nya planet var tyngre och kraftigare än Tunnan. Pilformen var nu 35 grader jämfört med Tunnans 25 grader. Maxfarten var cirka sex procent högre. Från början tänkte man välja en helt svensktillverkad motor från STAL i Finspång. Men valet föll istället på Avon 100 från engelska Rolls-Royce licensbyggd i Trollhättan med beteckning RM5.

Även denna gång tog Saab fram en demonstrator, Saab 202, i form av en Saab 91 Safir med Lansens pilvinge-planform för att prova lågfartsegenskaperna.

Lansen flögs för första gången den 3 november 1952. Provflygningen genomfördes av Saabs chefsprovflygare Bengt Olow och skedde helt utan missöden. Nästan ett år senare, den 26 oktober 1953, sprängde Lansen ljudvallen som det första svenskbyggda flygplanet.

Från senare delen av 1950-talet till slutet av 1970-talet var Lansen en väsentlig del i det svenska flygvapnet. För många svenskar var planet en bekant syn från himlavalvet under de flitiga övningarna.

Attackversionen var en viktig kugge i det svenska invasionsförsvaret. Attackflyget kallades populärt för ”ÖB:s klubba” och utgjorde en insatsstyrka som snabbt skulle kunna kommenderas ut på Överbefälhavarens order. Sverige hade bestämt sig för att ha kontroll över Östersjöns luftrum.

saab_lkpg_035.jpg
Saab 32 Lansen var Saabs och Sveriges första flygplan som sprängde ljudvallen. Det var också det plan som gjorde att Saab tog steget in i elektronikåldern. Premiärflygningen ägde rum 1952. Foto: STF

Lansen var utrustad med radar och besättningen utgjordes av pilot och navigatör. Med hjälp av flygplanets radar kunde navigatören lokalisera mål och sköta navigeringen. Men radarn användes endast i det allra sista skedet. Uppdragen gjordes så tyst och diskret som möjligt.

Som attackplan utrustades Lansen med ett innovativt och mycket hemligt vapen, nämligen världens första sjömålsrobot, den svenskutvecklade Robot 04, som skulle hindra trupptransportfartyg vid ett invasionsförsök. Roboten var med hjälp av sin radar målsökande och kunde avfyras på 15 kilometers avstånd oavsett väderförhållanden. Den hade förmågan att klyva ett örlogsfartyg på mitten.

Robot 04 blev fröet till fortsatta robotsatsningar, inte minst inom Saab. I samarbete med Bofors tog Saab fram marinens Robot 15 (RBS 15), som levererades från 1984.

Saab 32 Lansen tillverkades i tre olika versioner i 454 exemplar. År 1997 togs Lansen ur aktiv tjänst vid målflygdivisionen – hela 45 år efter premiärflygningen.

Med Lansen stod det helt klart att krig inte längre skulle kunna vinnas i stora sjöslag. Istället var det flygvapnet som alltmer skulle ta över den avgörande rollen.