Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förslag till styrelse inför Saabs årsstämma 2012

Till Saabs styrelse föreslår Saabs valberedning omval av samtliga nuvarande styrelseledamöter - Marcus Wallenberg, Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Åke Svensson, Lena Treschow Torell och Joakim Westh. Marcus Wallenberg föreslås som styrelseordförande.

Antalet styrelseledamöter föreslås vara nio stämmovalda ledamöter och inga suppleanter.

I valberedningen ingår Petra Hedengran, ordförande (Investor AB), Peter Wallenberg Jr (Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse), Thomas Eriksson (Swedbank Robur Fonder), Thomas Ehlin (Nordea Fonder) samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab.

Valberedningens samtliga förslag kommer att framgå av kallelsen till årsstämman som publiceras i Post- och Inrikes Tidningar den 16 mars 2012 samt på bolagets webbplats www.saabgroup.com.

Saabs årsstämma äger rum torsdagen den 19 april 2012.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018

Saab Investor Relations, Ann-Sofi Jönsson, +46 (0)734 187 214

www.saabgroup.com

Informationen lämnades för offentliggörande den 7 mars kl. 15.00.