Skip to content Go to main navigation Go to language selector

Saab har fått beställning på två markövervakningssystem från Infraero

Ett konsortium bestående av försvars- och säkerhetsföretaget Saabs dotterbolag HITT Traffic, Ambriex och RRJ Engenharia har fått ett kontrakt från den brasilianska flygplatsoperatören Infraero om att leverera systemet A3000 A-SMGCS, ett avancerat lednings- och kontrollsystem för markövervakning, till två internationella brasilianska flygplatser.

A3000 A-SMGCS (Advanced – Surface Movement Guidance and Control System) utvecklas och installeras av Saabs dotterbolag HITT Traffic. Systemet hjälper flygtrafikledarna vid Rio de Janeiro-Galeão International Airport och Afonso Pena International Airport i Curitiba att leda trafiken vid flygplatsen, särskilt i situationer när sikten är nedsatt på grund av dimma eller mörker.

– Detta är en viktig order för Saab på en strategisk marknad. Genom det här kontraktet får Infraeros flygplatser tillgång till den senaste tekniken för trafikledning, precis som flygplatserna i Frankfurt, Singapore and Shanghai, där flygplatsoperatörerna också använder A3000 A-SMGCS, säger Gunilla Fransson, chef för Saabs affärsområde Security and Defence Solutions.

Infraero är en offentlig myndighet som ansvarar för att driva 66 flygplatser i Brasilien. Konsortiepartnern Ambriex bistår HITT Traffic i Brasilien och sköter huvuddelen av kontakterna med Infraero. RRJ Engenharia står för anläggningsarbetet under det utmanande projektet i de trafikerade flygplatsmiljöerna.

I och med den här beställningen fortsätter framgångarna för konsortiets medlemmar på den brasilianska marknaden. Systemen kommer att vara operativa inom 25 månader.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknik för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

Saab ATM:s mediakontakt:

Robert Conrad, Senior Public Relations Specialist, Saab Sensis Corporation

rob.conrad@saabsensis.com

+1 (315) 634-3139 eller +1 (315) 751-3646

www.saabgroup.com

www.ambriex.br.com

www.rrjengenharia.com.br

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube