Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Sara Mazur föreslås som ny styrelseledamot i Saab AB

Saabs valberedning föreslår inför årsstämman 2013 nyval av Sara Mazur till styrelsen i Saab. Valberedningen föreslår också omval av Marcus Wallenberg, Håkan Buskhe, Johan Forssell, Sten Jakobsson, Per-Arne Sandström, Cecilia Stegö Chilò, Lena Treschow Torell och Joakim Westh. Åke Svensson har avböjt omval. Marcus Wallenberg föreslås som styrelseordförande.

Sara Mazur, född 1966, är Vice President och Head of Ericsson Research, Ericsson AB, sedan november 2012. Hon är vidare ledamot i Strategiska rådet för skolan Elektro- och Systemteknik, Kungliga Tekniska Högskolan, och ledamot i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), avdelning XI - Utbildning och forskning. Hon har tidigare haft olika ledande befattningar inom Ericsson-koncernen. Sara Mazur är teknologie doktor och civilingenjör inom elektronik från Kungliga Tekniska Högskolan. Sara Mazur äger 500 aktier i Saab AB.

I valberedningen inför Saabs årsstämma 2013 ingår Petra Hedengran, ordförande, Investor AB, Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder, Anders Algotsson, AFA Försäkring samt Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab.

Saabs årsstämma äger rum onsdagen den 17 april 2013.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars kl. 08.00.