Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Beställning av FMV på support och underhåll av Gripen

Försvars- och säkerhetsföretaget Saab har fått en beställning från Försvarets materielverk (FMV) om support och underhåll av Gripen till Försvarsmakten för år 2014. Beställningens totala värde är cirka 174 MSEK.

Den mottagna beställningen gäller tjänster för 2014 och är ett avrop av optioner inom ramen för ett tidigare tecknat avtal med FMV avseende prestandabaserad support och underhåll av Gripen. Det avtalet tecknades i juni 2012. Beställningen, omfattar support- och underhållsverksamhet och säkerställer fortsatt drift av Gripen i Sverige, Tjeckien, Ungern och Thailand med fokus på leverans av bland annat tekniska publikationer, markutrustning samt komponentunderhåll.

–        Den här beställningen är en viktig bas för en effektiv och tillgänglig verksamhet med Gripensystemet under innevarande år, säger Lars-Erik Wige, chef för Saabs affärsområde Support and Services.

Arbetet kommer att ske vid Saabs anläggningar i Linköping, Arboga, Järfälla, Göteborg och Östersund.

Det ursprungliga avtalet med FMV omfattar optioner på ytterligare beställningar till ett maximalt värde av 1,36 miljarder SEK fram till december 2016. I och med denna beställning har totalt 795 MSEK av tillgängliga optioner avropats.

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar som sträcker sig från militärt försvar till civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter och utvecklar, anpassar och förbättrar ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter, +46 (0)734 180 018, presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/Twitter

www.saabgroup.com/YouTube