Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning för 2014 är nu tillgänglig

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsredovisning för 2013 finns från och med i dag tillgänglig på www.saabgroup.com.

Årsredovisningen beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi och resultatutveckling.

Den tryckta versionen kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det i slutet av mars och den kan även beställas via www.saabgroup.com under avsnittet för Investor Relations.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2015 kl. 10.30.