Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Saabs årsredovisning för 2015 är nu tillgänglig

Försvars- och säkerhetsföretaget Saabs årsredovisning för 2015 finns från och med i dag tillgänglig på www.saabgroup.com.

Årsredovisningen beskriver bland annat Saabs verksamhet, strategi och resultatutveckling. Tryckt årsredovisning kommer att distribueras till de aktieägare som har begärt det och kan även beställas via saabgroup.com/ir.

Saabs årsstämma äger rum den 14 april 2016 i Linköping.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saabs presscenter
+46 (0)734 180 018
presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com
www.saabgroup.com/YouTube
Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 mars 2016 kl. 11.00.