Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändring av antalet aktier och röster i Saab

Saab har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission av aktier av serie A och serie B om totalt högst 26 695 503 aktier. 26 521 528 aktier, varav 476 780 aktier av serie A och 26 044 748 aktier av serie B som tecknades med stöd av teckningsrätter har under december 2018 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Saab har därmed ökat enligt nedan.

Före emissionen av nya aktier fanns sammanlagt 109 150 344 aktier i Saab, varav 1 907 123 aktier av serie A, motsvarande 19 071 230 röster, och 107 243 221 aktier av serie B, motsvarande 107 243 221 röster, dvs. totalt 126 314 451 röster.

Per den 28 december 2018 finns det sammanlagt 135 671 872 aktier i Saab, varav 2 383 903 aktier av serie A, motsvarande 23 839 030 röster, och 133 287 969 aktier av serie B, motsvarande 133 287 969 röster, dvs. totalt 157 126 999 röster.

De resterande aktier av serie B i emissionen som tilldelats aktieägare som tecknat aktier med subsidiär företrädesrätt kommer att registreras vid Bolagsverket under januari 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann-Sofi Jönsson, Vice President, Head of Investor Relations

+46 (0)734 18 72 14

ann-sofi.jonsson@saabgroup.com

Saab Press Centre

+46 (0)734 18 00 18

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Informationen är sådan som Saab är skyldigt att offentliggöra enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom Saabs ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 december 2018 kl. 12.30 CET.