Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Förändring i Saabs valberedning inför årsstämman 2020

Tidigare offentliggjord sammansättning av valberedningen inför Saabs årsstämma 2020 förändras genom att Ossian Ekdahl från Första AP-fonden ersätter Olof Jonasson från Första AP-fonden.

Med denna förändring består ledamöterna i Saabs valberedning inför årsstämman 2020 nu av:

Marcus Wallenberg, styrelseordförande i Saab AB 

Petra Hedengran, Investor AB 

Peter Wallenberg Jr, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Ossian Ekdahl, Första AP-fonden 

Jan Andersson, Swedbank Robur Fonder 

Årsstämma för Saab AB kommer att hållas onsdagen den 1 april 2020 i Stockholm.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saabs presscenter

+46 (0)734 180 018

presscentre@saabgroup.com

www.saabgroup.com

www.saabgroup.com/YouTube

Följ oss på Twitter: @saab

Saab förser den globala marknaden med världsledande produkter, tjänster och lösningar inom militärt försvar och civil säkerhet. Saab har verksamhet och medarbetare på alla kontinenter i hela världen. Genom innovativt, pragmatiskt och samarbetsinriktat arbete, utvecklar, anpassar och förbättrar Saab ständigt ny teknologi för att möta kundernas förändrade behov.

Downloads

PDF
27 februari 2020