Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global

Extra Bolagsstämma 2018

Extra bolagsstämma i Saab Aktiebolag ägde rum på Norra Latin, Pelarsalen, Barnhusgatan 7B, Stockholm, fredagen den 16 november 2018, kl. 12.00.

Kallelse till extra bolagsstämma i Saab AB 2018

Kommuniké från Saab AB:s extra bolagsstämma 2018

Protokoll från bolagsstämman

Protokoll bolagsstämma 2018

Bilaga 1 (ej offentlig)

Bilaga 2 - Dagordning Bolagsstämma 2018

Bilaga 3 - Styrelsens förslag om bemyndigande av nyemission 2018

Pressrelease

Kallelse till extra bolagsstämma 2018
Pressrelease 23 oktober 2018