Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Clean SKy

En del av vårt DNA

Innovation är centralt för Saabs existens. Under hela vår historia har en innovativ kultur, innovativa processer och innovativa produkter drivit oss att ständigt utforska, förbättras och bli framgångsrika.

Det Saab vi känner idag föddes ur innovation. I slutet av 1930-talet lurade ett nytt världskrig vid horisonten. Sveriges akuta försvarskrav och bristande tillgång till utländsk teknik innebar att landet behövde den svenska flygplansindustrin för att försörja det svenska flygvapnet.

Med stor efterfrågan från svenska staten i kombination med begränsade finanser och resurser, måste det nystartade företaget vara innovativt från dag ett. Andra världskriget innebar att Sverige inte kunde importera teknik för sitt flygvapen, men Saab tog lärdom av lösningar som fanns ute i världen för att improvisera och förnya sig och ta fram sina egna varianter av flygplan och motorer. Spanings- och bombflygplanet B17 var ett tidigt exempel på den uppfinningsrikedom och innovation som är del av Saabs DNA.

Trots att Saab började som ett renodlat försvarsindustriföretag, innebar krigsslutet och de förestående militära budgetnedskärningarna att företaget förgrenade sig till civila flygplan och andra tillämpningar. Denna process skulle bana väg för företagets fusion med Scania mellan 1969 och 1995. Fusioner som denna visade att diversifiering var en viktig del av innovationen. Riskerna kunde spridas ut genom att säkerställa ytterligare inkomstkällor och använda teknik på andra områden.

Den svenska ingenjörsandan

Eftersom Saab prioriterar ständiga förbättringar, anpassningsbarhet, individuellt ansvar och kundfokus förkroppsligar dess företagskultur det bästa hos den svenska ingenjörsandan.

Anställda hos Saab gör inte bara sitt jobb. De både förväntas och får förtroende att hitta sätt att förbättra processer och produkter. I Saabs omfattande arkiv finns 80-åriga handskrivna anteckningar från arbetare till ledningen som pekar ut var en förbättring kan och bör genomföras.

Denna ständiga förbättring och framtidssäkring är central för Saabs innovationsfilosofi. Det är därför så varierade Saab-produkter som granatgeväret Carl-Gustaf, lanserat 1946, det smarta stridsflygplanet Gripen, konstruerat i början av 1980-talet, och de nya A26-ubåtarna, samtliga är byggda enligt modulära principer.

I slutändan består Saabs syn på innovation av fyra aspekter: att lyssna på våra kunder för att ta reda på hur eftertraktat ett erbjudande är; att undersöka möjligheterna att skapa det, att fastställa av erbjudandets ekonomiska hållbarhet samt att bedöma hur möjligt det är att anpassa erbjudandet till utomstående faktorer som trender, branschkrafter och andra marknadskrafter.

Prioritering av FoU

Med varje flygplan Saab har levererat under sin historia – B17, B18, J21, J29, 32 Lansen, 35 Draken, 37 Viggen och 39 Gripen – har det skett enorma tekniska framsteg. Detta har i sin tur krävt ett intensivt fokus på forskning och utveckling. Där de flesta företag lägger cirka 5 % eller mindre av omsättningen på FoU, spenderar Saab 25 %.

Redan tidigt under Saabs historia hade företaget en stor andel anställda som arbetade med utveckling och design. Fokus på att lösa nya problem med nya idéer har gett oss en blandning av specialister inom ett enormt spektrum av yrkesområden.

Detta har skapat en ingenjörsbyrå som varit en ledstjärna för ambitiösa talanger och en grogrund för innovation. Idag fortsätter Saab att bygga vidare på sin redan starka ”trippel helix”-strategi med talanger från den akademiska världen, industrin och myndigheterna i syfte att främja ekonomisk och social utveckling. Saab arbetar också med att utveckla nya lösningar tillsammans med alla sina leverantörer, från storföretag till små nystartade företag. Saab Ventures är en annan innovationspunkt som skapades för att knoppa av idéer som genererats av Saab. Idag har Saab Ventures skapat flera nya framgångsrika företag som bygger på teknik från Saab.

Saabs mångsidiga innovationer

Med ett så brett kunskapsutbud under samma tak var det oundvikligt att Saab skulle börja se nya idéer och projekt växa fram. En "kompetensspridningseffekt" finns både inom och runt Saab, vilket innebär att skickliga människor flyttar mellan företag, leverantörer lär sig av varandra och nya verksamheter etableras för att utveckla idéer som skapades när den anställde var hos Saab.

Våra innovationsprinciper har också fått oss att förgrena oss till en del överraskande områden, ofta åtföljt av en vilja att dela med oss av tekniken för att förbättra samhället.

Till exempel utvecklades och marknadsfördes den otroligt framgångsrika (och nyttiga) ”permobil”-elrullstolen ursprungligen med Saabs hjälp, medan SARSYS-ASFT-mätsystemet började livet som friktionstestare hos Saab, i form av en Saab 900-bil med ett femte hjul som kunde mäta inbromsningskoefficienten på en landningsbana. Många år senare har bilen förändrats, men principen och tillämpningen förblir desamma.

Earth

Vår syn på innovation

Innovation är avgörande för Saabs framtid och vi anser att det är något som kan läras, hanteras och mätas så att vi kan skapa och upprätthålla en innovativ företagskultur.