Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
SAFE in operation at Arlanda Airport

Saab Ventures: Skapar värde, tillhandahåller lösningar och bygger företag

Saab Ventures är koncernens gren för riskkapitalverksamhet. Den startades 2001 för att utnyttja Saabs omfattande ingenjörskompetens. Med sitt fokus på att få ut Saabs idéer och teknik till oberoende företag är Ventures nyckeln till vår innovationskultur.

Ända sedan Saab grundades 1937 har företaget byggt upp ett starkt rykte för att avknoppa olika tekniker. Datorer, trafikflygplan, marin elektronik och trafiksystem är bara några av de många exempel på Saabs idéer och produkter som har utvecklats till helt nya affärsområden.

Under 2001 tog den här processen ytterligare ett steg framåt i och med skapandet av Saab Ventures, Saabs särskilda tillväxtmotor för innovation.

Vår mission

Målet med Saab Ventures är att skapa värde för Saab, tillhandahålla lösningar åt kunderna samt att skapa nya oberoende företag som kan ”avknoppas” från vår koncern.

Detta gör vi genom att använda all den spjutspetsteknik som ständigt skapas inom Saab. Ofta har dessa tekniker utvecklats för en viss marknad, men de har även potential att tillämpas på andra marknader.

Saab Ventures har idag sju bolag och fem utvecklingsprojekt med olika mognadsnivåer.

Hur vi arbetar

Med ett delegerat mandat från Saabs styrelse söker Saab Ventures efter nya spännande idéer. Vårt investeringsteam övervakar trender i samhället och på marknaderna för att identifiera kraven från branscher eller specifika kunder. Därefter letar vi inom Saab för att se hur vi kan tillhandahålla en lösning. Vårt omfattande nätverk med Science Parks och andra företag ger oss också idéer för nya avknoppningar.

Anställda

När Saab Ventures tittar på en idé bedömer de om det finns ett tydligt kundvärde och om tekniken kan skalas upp på ett lönsamt sätt.

Om ett projekt blir framgångsrikt söker Saab Ventures finansiering från externa medinvesterare och rekryterar externa chefer och entreprenörer, vanligtvis personer med erfarenhet av att arbeta inom det aktuella området. Syftet är att föra ut Saabs teknik till nya tillämpningar och marknader.

Nästa steg

Vårt mål är att komma till avslut inom fyra till sju år och sedan avknoppa vårt innehav med vinst. Ibland går framstegen mycket snabbare än så, och ibland tar det lite längre tid för det inneboende värdet att växa fram.

Framgångsberättelser

Saab Ventures har skapat flera framgångsrika företag de senaste åren. Bland de projekt som har blivit självständiga företag märks:

  • C3 Technologies, världsledande 3D-kartlösningar.
  • Minesto, en revolutionerande teknik för undervattensdrakar som genererar energi från havet.
  • WRAP International, experter inom hantering och övervakning av spektrum samt planering av radionätverk
  • A2 Acoustics, spetskompetens inom aktiv bullerstyrning

Portfölj

  • C-Leanship, som ger snabb, skonsam och miljövänlig rengöring av skrov för att möjliggöra minskade bränslekostnader för stora fartyg.
  • Cind, leverantörer av automatiserad volymmätning för kunder som främst arbetar inom skogs- och logistikbranschen.
  • Hyker Security, specialister på säkert dokumentsamarbete och överföringar.
  • ReVibe Energy, vars skördare driver industriell IoT genom att förvandla normala vibrationer till elektricitet.
  • Cold Cut Systems, tillverkare av ColdCut Cobra-brandsläckaren – ett brandbekämpningsverktyg som kombinerar säkerhet för brandmännen med minimal miljöpåverkan.

Kontakta oss

Saab Ventures håller ständigt utkik efter nya spännande möjligheter, och är alltid glada över att få höra från potentiella kunder, investerare och entreprenörer. Med vår omfattande erfarenhet och Saabs styrka bakom oss tror vi att allt är möjligt.