Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Gripen E_SWE_BRA

Internationella partnerskap - nyckeln till Saabs innovation

Som internationellt företag med en global kundbas har det alltid varit en del av vår innovationskultur att höja blicken utanför Saab. Vi arbetar i partnerskap med industrier, företag och den akademiska världen på marknader världen över för att skaffa inspiration som leder till lönsamma innovationer.

Rötterna till Saabs innovationskultur finns i Sverige, men företaget har länge letat längre bort efter inspiration och partnerskap. Nu för tiden har vi kunder i mer än 100 länder och anställda av fler än 60 nationaliteter i 35 olika länder. Överallt där det finns kunder finns det potential för innovativa lokala partnerskap.

De flesta av Saabs stora internationella affärer omfattar flera årtionden långa partnerskap i de länder där våra kunder finns. Dessa partnerskap omfattar olika nivåer av industriellt samarbete och samarbete mellan den akademiska världen och myndigheter. Målet är att alla parter ska gynnas. Saab använder framför allt sådana partnerskap inom forskning, teknik och innovation, eftersom vi strävar efter att bli långsiktiga lokala kunskapspartners på våra nya hemmamarknader. Därför främjar vi sådana samarbete utöver eventuella förpliktelser i avtalen.

När ett land gör en stor inhemsk investering, till exempel i form av infrastruktur eller ett stridsflygplanssystem, ställs det ofta krav på att säljaren ska skapa jobb, överföra teknik eller stärka kompetensbasen på den inhemska marknaden. Sådana krav är särskilt vanliga inom försvarsindustrin. Saab ser dessa delar av de stora affärerna som en möjlighet att utöka vår partner- och innovationsbas och använda de nya hemländerna som en integrerad del av vår teknik- och innovationsstrategi.

”Triple Helix”-strategin

Saabs förmåga att snabbt reagera och anpassa oss till en ständigt föränderlig värld är avgörande för att vi ska fortsätta vara en partner som våra kunder kan lita på. Vårt åtagande för att ha en "Thinking Edge" innebär att vi måste tänka och agera på ett innovativt sätt inom alla områden. Saabs internationella partnerskapsfunktion är en proaktiv och smidig strategi där vi fokuserar på innovationspartnerskap och samarbeten över hela världen. Här använder vi vår ”Triple Helix”-metod, ett adelsmärke för det svenska innovationssystemet.

"Sverige har en kultur av samarbete, öppenhet och platta, snarare än hierarkiska organisationer. Det gör det enklare för landet att vara innovativt. Vi löser problem tillsammans.”
Magnus Ahlström, Saabs chef för Global Innovation.

Saabs historia av ett nära samarbete med den svenska staten avseende landets försvarsbehov gör att vi sedan länge arbetat i synergi med den akademiska världen, industrin och de statliga myndigheterna i samband med större projekt. Genom att kombinera forskningstalangen hos universitet och tekniska utbildningsinstitutioner, produktionskapaciteten och den tekniska expertisen inom industrin samt inköpen och den administrativa styrkan hos myndigheterna, får vi förmåga att leverera de stora fleråriga projekt som är centrala för Saabs verksamhet.

Denna ”Triple Helix” är avgörande för utvecklingen av Gripen-stridsflygplanet, ett av de viktigaste projekten i Saabs historia. När vi etablerar vårt företag på nya marknader strävar vi efter att överföra detta systematiska svenska innovationstänkandet till vårt arbete där.

Några exempel:

Brasilien och CISB
När Brasilien köpte Gripen-systemet från Saab 2014 banade det också väg för ett omfattande industrisamarbete och tekniköverföringar. Under 2015 anlände 50 brasilianska ingenjörer till Sverige för att arbeta i ett år. Detta var starten på ett flerårigt samarbete där till slut 350 brasilianska tekniker kommer att ha deltagit för att utbyta insikter och bidra till ökad innovation.
I Brasilien arbetar Swedish Brazilian Innovation and Research Center (CISB) som ett innovationscenter för att identifiera, utveckla och stödja forskning och utveckling inom avancerad teknik, närmare bestämt inom områdena miljö, försvar, och transport. Organisationen har mer än 17 medlemmar och fler än 100 partners.

Finland och ALTO-programmet
Finland är en smältdegel för innovation, med epicentrum i och kring Aalto-universitetet. Aalto är ett konglomerat av en tidigare teknisk högskola, en designskola och en handelshögskola som har uppkallats efter den berömda designern Alvar Aalto. Här hittade Saab en perfekt partner för utveckling av nästa generations mikrovågslösningar. Vi har skapat ett program med forskningsprojekt där ingenjörer från Saab deltar. Ett 10-tal projekt är igång för tillfället och resultatet används för att utveckla applikationer och produkter, både i Saab Finland och vid andra Saab-anläggningar. Liknande samarbete genomförs också med Chalmers universitet i Finland. Varje år arrangeras en Saab Aalto-konferens för att visa upp resultaten och för att utöka partnerskapet i Finland och runt om i världen.

Indien och SITIS
SITIS (Sweden-India Transport Safety and Innovation Partnership) lanserades i februari 2020 i syfte att använda uppkoppling, elektromobilitet, automatisering och AI för att införa effektiv teknik och mätningar på systemnivå. Syftet är att förbättra trafiksäkerheten i Indien, där det inträffar 150 000 trafikrelaterade dödsfall varje år. Saab ansluter sig till andra svenska företag och innovationsorganisationer som Ericsson, Chalmers Tekniska Högskola och RISE (Research Institutes of Sweden) i det här initiativet.

Global Innovation
Saabs Global Innovation-team har ett flerdimensionellt förhållningssätt till att främja innovation på marknader där Saab är närvarande, inklusive att:

  • Etablera innovationsarenor och samordna evenemang till stöd för innovationsrelaterade affärer på tillväxtmarknader samt för större kontrakt och strategiska och långsiktiga partners.
  • Möjliggöra ett nätverk för marknadsfrågor bland marknadsområdes- och affärsområdesfunktionerna
  • Samordna forskningsrörlighet för att säkerställa nästa generations innovationer via vårt stipendieprogram och vårt internationella universitetssamarbete
  • Delta i Team Sweden Innovation-plattformen, som visar upp Sverige och Saab som teknikpartners
  • Utforma och samordna kurser och föreläsningar i samverkan med universiteten

Relaterat

GlobalEye
Story

Triple Helix: Sveriges och Saabs framgångsrecept

Sverige rankas ofta som ett av världens mest innovativa länder. En viktig anledning till detta är samarbetsmodellen ”Triple Helix”, där den akademiska världen, industrin och myndigheterna tillsammans identifierar, forskar kring och utvecklar innovativ teknik och tjänster som uppfyller landets behov. Sveriges försvarsindustri har sedan länge anammat detta tillvägagångssätt och Saab spelar en ledande roll. 

Läs mer
T-7 A Full afterburner
Story

Lagandan bakom byggandet av amerikanska skolflygplanet T7-A

Från utvecklingsavtal till produktion - hur Saab och Boeing tillsammans utvecklat det nya skolflygplanet T7-A för Amerikanska flygvapnet.

Läs mer