Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
9Land BMS in Patria New vehicle offer

Krig i närområdet: Konsekvenser för Sveriges frihet och säkerhet

Säkerhetsläget beskrivs som det allvarligaste sedan andra världskriget. Försvarsminister Pål Jonson beskriver hur han ser på den säkerhetssituation som Sverige befinner sig i just nu. I ett samtal med Katarina Tracz diskuteras även vikten av försvarsvilja, erfarenheter från kriget och mycket mer.

”Vi har inte några indikationer idag om att Rysslands konfrontationspolitik gentemot väst kommer att minska i styrka eller omfattning.” - Pål Jonson, Försvarsminister.

Några av de frågeställningar som diskuteras i avsnittet är:

  • Vilka är de främsta lärdomarna hittills som Sverige kan dra av kriget i Ukraina?
  • Hur ser försvarsminister Pål Jonson på vilken roll Sverige kommer spela i försvarsalliansen Nato?
  • Vilken roll spelar den unika inhemska industrin i Sveriges beredskap?
Saab Security Talks
Krig i närområdet: Konsekvenser för Sveriges frihet och säkerhet

Säkerhetsläget beskrivs som det allvarligaste sedan andra världskriget. Försvarsminister Pål Jonson beskriver hur han ser på den säkerhetssituation som Sverige befinner sig i just nu. I ett samtal med Katarina Tracz diskuteras även vikten av försvarsvilja, erfarenheter från kriget och mycket mer.

Video - 41:09