Skip to content Go to main navigation Go to language selector
Saab Global
Woodland MCS 360

Ny försvarsförmåga som får sextio ton stål att försvinna!

5 min read

Militära fordon, oavsett det handlar om stridsvagnar, pansarbandvagnar, transportfordon, radarsystem eller andra mobila enheter, är lätta att upptäcka för den som har rätt utrustning. Ett effektivt sätt att skydda dessa fordon är genom så kallad mobil maskering – kamouflage helt enkelt. Saab är världsledande på området och vet precis hur man gör för att få sextio ton stål att försvinna mitt framför ögonen på betraktaren.

Det är lätt att tro att kamouflage är något som inte har en plats i vår moderna, teknikintensiva värld. Inget kan vara mer fel. I takt med den snabba teknikutvecklingen så har sensorer av olika slag utvecklats och blivit allt bättre på att upptäcka och identifiera objekt och signaler. För att kunna agera i en sådan miljö krävs att man kan minskar sårbarheten och kan skydda sig själv. Därför investerar nu Försvarsmakten i Mobilt camouflage och ger vårt svenska försvar ökad förmåga att genomföra sina uppgifter på ett optimalt sätt.

Alla fordon har en signatur genom sin form, sin elektroniska utrustning eller helt enkelt genom att ha motorn igång. Maskeringen skapar ett skyddande lager som ”suddar ut” fordonets visuella, elektromagnetiska och termiska signatur och gör det därmed svårare för en motståndare att både upptäcka och identifiera.

Multispektral förmåga

Moderna sensorer är väldigt sofistikerade och ofta väldigt kompetenta. Det innebär att dagens mobila maskeringslösningar också de behöver ligga i utvecklingens framkant.

Saabs kamouflagelösningar leder i många avseenden utvecklingen och är oerhört avancerade vad gäller design, material och funktion. De är dessutom utvecklade för att ge äkta multispektral kapacitet, det vill säga att en och samma maskeringslösning ger skydd mot flera olika typer av sensorer.

Rasmus Bäckman
"Mobil maskering ökar den egna förmågan och skapar bättre förutsättningar att kunna utnyttja de egna systemens fulla potential."
säger Rasmus Bäckman, projektledare på Saab

”Förutom det visuella, det som det mänskliga ögat kan uppfatta, täcker den multispektrala förmågan in hela det elektromagnetiska spektrumet – allt från radar och satellitövervakning till termiska sensorer för värmesikten och utrustning för mörkerseende. För att nämna några”, säger Rasmus Bäckman, Projektledare och en av Saabs experter inom området.

Inte bara för att gömma sig

Det finns en föreställning om att maskering handlar om att gömma sig, att det är något passivt, något som man använder enbart i defensivt syfte. Ibland kan det naturligtvis vara så, men i dagens komplexa konfliktscenarion används maskering främst för att skapa offensiva fördelar.

Imiterar naturen

I naturen är kamouflage vanligt förekommande hos såväl rovdjur som bytesdjur. Ta leoparden till exempel. Dess fläckiga päls fungerar som en maskering och hjälper den att ta sig nära bytesdjuren. Ofta tillräckligt nära för att jakten ska ge ett lyckat resultat.

Precis så fungera det också med mobil maskering. Det är så kallade passiva material som vid behov skapar en aggressiv förmåga. Det vill säga, det ger dig skydd när du är i rörelse och inte kan eller vill stå still, det hjälper dig att ta dig närmare målet och ger dig det tidsmässiga övertag som krävs för att vara den som kommer till en bättre position och kan agerar först. Ett övertag som ibland bara handlar om någon enstaka sekund, men som ändå gör hela skillnaden.

Saabs Barracuda Mobile Camouflage System

”Mobil maskering ökar den egna förmågan och skapar bättre förutsättningar att kunna utnyttja de egna systemens fulla potential,” säger Rasmus Bäckman.

Vad menas då med att maskeringslösningar är ”passiva material”? Det handlar bland annat om att de inte kräver någon extra energi för att fungera. Väl på plats är de dessutom så väl anpassade till fordonet och dess funktioner att de uppfattas som en naturlig del av fordonet.

Skräddarsys för varje fordon

Mobil maskering är som en skräddarsydd uniform på fordonet. Ett skyddande yttre lager som sitter perfekt och som har förmågan att blockera alla typer av sensorer. Varje specifik ”uniformstyp” skapas i en designprocess där Saabs designteam besöker kunden och gör en så kallad signaturanalys av det aktuella fordonet.

Analys och ingenjörskonst i samverkan

Johan Jersblad, senior utvecklingsingenjör på Saab, doktor i fysik och specialist på radarkamouflage kan berätta mer:

”Ett designteam består oftast av en utvecklingsingenjör och en designer/konstruktör. Signaturanalysen är ett omfattande arbete som bland annat analyserar fordonets form utan kamouflage, identifierar eventuella ”hotspots”, det vill säga signatursvagheter, tar reda på i vilka olika terrängtyper fordonet kommer att användas – viktigt för att kunna skapa mönsterbilder och kulörer som ger minimal kontrast mot bakgrunden som möjligt. Tanken är ju att fordonet ska smälta in i bakgrunden och se ut som den terräng den ska verka i.”

PhD Johan Jersblad

Att tillverka mobil maskering kräver hög teknisk nivå. Det är komplexa material som ska verka i utmanande miljöer och situationer.

”Detta ställer extremt höga krav på tillverkningen vad gäller exempelvis precision, temperatur, materialtjocklek och en del speciella processer som vi gärna håller för oss själva. Med analysen som grund och i samverkan med vår väldokumenterade ingenjörskonst kan vi säkerställa att våra maskeringslösningar alltid möter kundernas och fordonets specifika behov,” säger Johan Jersblad.

Av Sverige, för Sverige

Saab har en unik kunskap och erfarenhet om vilka material och lösningar som fungerar bäst i olika typer av terräng och sammanhang. Sprungna ur det svenska försvarets behov av maskeringslösningar är man naturligtvis särskilt duktiga på vad som fungerar i vår svenska miljö.

Leopard 2 with Barracuda Mobile Camouflage System
Leopard 2 med Barracuda Mobile Camouflage System

Försvarsmakten i Sverige har under många år använt Saabs maskeringslösningar och utvecklar kontinuerligt denna förmåga. Idag har försvaret många olika typer av viktiga och avancerade mobila lösningar, så kallade ”high value assets”, som behöver ett effektivt skydd för att kunna operera effektivt. ”High value” betyder i det här sammanhanget inte bara att det ofta handlar om väldigt dyra system utan att de har en central roll i ett operativt perspektiv.

CV90 with Barracuda Mobile Camouflage System
CV90 med Barracuda Mobile Camouflage System
"Att signaturanpassa våra system på slagfältet är högt prioriterat"
säger generalmajor Karl Engelbrektson, chef för svenska armén

– Att signaturanpassa våra system på slagfältet är högt prioriterat, för det är åtgärder som dels skyddar våra system och soldater, dels ger det oss övertaget, primärt i en duellsituation, men också genom en ökad förmåga att i kombination med aktiva åtgärder vilseleda fienden.

Karl Engelbrektson
Generalmajor Karl Engelbrektson, chef Sveriges armé Foto: Försvarsmakten

Multispektrala maskeringslösningar måste därför möta våra krav och behov på det mest optimala sättet. Signaturanpassning är ett snabbt sätt att öka vår operativa förmåga, säger generalmajor Karl Engelbrektson, chef för svenska Armén.

Rörlighet – en avgörande faktor

Rörlighet, eller mobilitet, har i alla tider varit en avgörande och vinnande faktor. Förmågan hos mobila styrkor förstärks av ett antal faktorer – rörlighet är en och eldkraft en annan. En tredje och minst lika viktig faktor är förmågan skydda viktiga enheter och minimera sannolikheten för upptäckt.

Systemhus inom maskering

Saab är ett komplett systemhus inom signaturanpassning och erbjuder en mängd olika maskeringslösningar för alla uppdragsscenarios, på land och till sjöss och oavsett hur utmanande det är. Och oavsett om det handlar om att få en enskild soldat, en enhet eller sextio ton stål att försvinna. exempel genom att få en soldat, en stabsplats, ett radarsystem eller sextio ton stål att försvinna.